Artikler og nyheder

Hvordan undgår man at blive nabo til en rockerborg?

30. september 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Efter et par nylige afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet står det klart, at det kan være ganske kompliceret at få gennemført et krav om ophør med anvendelse af en ejendom som ”rockerborg”.

Køber af 6.000 kvm fredede ejendomme i indre København repræsenteret af Homann Advokater

30. september 2014 af Ba.jur. Stefanie Terkildsen

En portefølje af boligudlejningsejendomme på i alt 6.000 kvadratmeter i indre København, hvor den overvejende del af ejendommene er omfattet af bygningsfredning, er blevet handlet.

Regeringen lægger op til stramning af asylreglerne.

29. september 2014 af Bjørn Dilou Jacobsen

Et øget antal flygtninge, særlig som følge af borgerkrigen i Syrien, har ført til, at regeringen nu vil stramme asylreglerne i Danmark. Som del heraf lægger regeringen op til, at asylansøgere, der får meddelt asyl som følge af de generelle forhold i hjemlandet, skal kunne sendes tilbage, når konflikten i hjemlandet er afsluttet.

Om Homann

Homann Advokater yder rådgivning inden for erhvervsrelaterede områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi rådgiver også offentlige myndigheder, sammenslutninger og private og kan derfor yde juridisk rådgivning inden for en række forskellige juridiske felter.

De enkelte advokater har specialiseret viden og erfaring inden for udvalgte områder. Homann Advokater er desuden medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatvirksomheder i 22 europæiske lande.