Sundhedsreform giver 100 flere ydernumre til alment praktiserende læger

23/01 2019 af advokat Nicolai Platzer Funder

Regeringens oplæg til en Sundhedsreform tilstræber færre indlæggelser på sygehusene og samtidig en styrkelse...

Nye regler i forældreansvarsloven – aftaler om delt bopæl mv.

16/01 2019 af advokat Jesper Perregaard

I slutningen af 2018 blev det besluttet at ændre reglerne og etablere et helt nyt familieretligt system,...

Forandringer / ombygninger i andels- og ejerlejligheder

8/01 2019 af advokat Bent-Ove Feldung

Hvilke krav kan en forenings bestyrelse stille til et medlem før denne igangsætter en byggesag?

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 26 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien. Der kan læses om JCA og de enkelte medlemskontorer på linket til højre herfor. Samlet er der mere end 700 advokater på medlemskontorerne.