Artikler og nyheder

Tvangsauktion over fast ejendom

26. januar 2015 af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har vist, at der er behov for i oversigtsform at beskrive, hvorledes et sådant tvangsauktionsforløb typisk er.

Lav gaveafgift ved overdragelse til skattekurs på aktier – spaltning og succession på grundlag af højere regnskabsmæssige værdier

23. januar 2015 af advokat Gitte Skouby

Skatterådet bevarer retten at overdrage aktier ved hel eller delvis gave på grundlag af skattekursen. Det betyder, at gaveafgiften på 15% beregnes på et lavt grundlag. Afgørelsen har også betydning ved udlæg af aktier fra dødsboer.

Overdragelse af lægepraksis

19. december 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

I artiklen behandles de sædvanlige overvejelser, en læge bør gøre sig, når man står overfor at handle en praksis eller praksisandel. Herunder beregning af goodwill, forhandling af pris, personaleforhold, skat m.m..

Om Homann

Homann Advokater yder rådgivning inden for erhvervsrelaterede områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi rådgiver også offentlige myndigheder, sammenslutninger og private og kan derfor yde juridisk rådgivning inden for en række forskellige juridiske felter.

De enkelte advokater har specialiseret viden og erfaring inden for udvalgte områder. Homann Advokater er desuden medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatvirksomheder i 22 europæiske lande.