En ny samlet lejelov træder i kraft 1. juli 2015

26/06 2015 af advokat Nicolai Platzer Funder og ba.jur. Dominique Holmsgaard

Efter mere end 70 år med en svært overskuelig retstilstand er der nu gennemført en sammenskrivning af...

Ansvar for forurening fra gamle villaolietanke

23/06 2015 af advokat Nicolai Platzer Funder

I mange gamle villahaver ligger der nedgravet en eller flere olietanke i jorden. Olietanke som i mange...

Standard rejsefradrag til honorarmodtager

8/06 2015 af advokat Gitte Skouby

Landsskatteretten gav i modsætning til SKAT en billedkunstner ret til standardfradrag for rejseudgifter. Sagen...

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 22 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien.