4. juli 2014

Nye regler om syn og skøn

Den 1. juli 2014 træder en række ændringer af retsplejeloven i kraft (lov nr. 737 af 25. juni 2014). Især retsplejelovens regler om syn og skøn bliver ændret på en række områder.

30. juni 2014

Virksomhedsordning – indgreb mod privat gæld under virksomhedsbeskatning

Skatteministeren har d. 11. juni 2014 fremsat et lovforslag, der vil ramme personer, der anvender virksomhedsordningen, og som har enten en negativ indskudskonto eller har stillet virksomhedsbeskattede aktiver til sikkerhed for privat gæld.

30. juni 2014

Hestehandel–Dyrlægefejl - Påstand om ophævelse

Sagen drejer sig om salg af en hest. Køberen havde det særlige ønske, at hestens ryg blev røntgenfotograferet i forbindelse med handelsundersøgelsen. Handelsundersøgelsen blev gennemført uden anmærkninger. Køberen fik kort tid efter handelens gennemførelse undersøgt hesten i hos en dyrlæge i Sverige, hvor man konstaterede, at der var væsentlige røntgenologiske forandringer i hestens torntappe.

Om Homann

Homann Advokater yder rådgivning inden for erhvervsrelaterede områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi rådgiver også offentlige myndigheder, sammenslutninger og private og kan derfor yde juridisk rådgivning inden for en række forskellige juridiske felter.

De enkelte advokater har specialiseret viden og erfaring inden for udvalgte områder. Homann Advokater er desuden medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatvirksomheder i 22 europæiske lande.