Politiske drøftelser om afskaffelse af iværksætterselskaberne

19/09 2018 af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervsministeriet har i en pressemeddelelse den 17. september meddelt, at Erhvervsministeren nu indkalder...

Nye regler om ekspropriation fra 2019

19/09 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeren har fremsat lovforslag til styrkelse af borgerenes rettigheder ved ekspropriation.

Nyt landsplandirektiv for detailhandel på vej

27/08 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

Nyt landsplandirektiv giver flere muligheder for placering af detailhandel udenfor bymidter og bydelscentre.

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 22 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien.