Artikler og nyheder

Bevis for årsagsforbindelse ved personskade

23. november 2014 af advokat Lars Søndergaard

For at få medhold i et erstatningskrav ved personskade skal skadelidte bevise, at der er årsagsforbindelse mellem et ansvarspådragende forhold og den konstaterede skade.

Hvad nu – når der er skimmelsvampe i dit drømmehus

13. november 2014 af Marie-Louise Pind

Skimmelsvampe i huset kan blandt andet give dig symptomer på din astma eller høfeber og gøre dig sy på andre måder med fx hovedpine og koncentrationsbesvær. Men det kan også være en økonomisk byrde, for af og til er det nødvendigt med en større renovering for at komme svampene til livs. Derfor er det godt at kende dine rettigheder, og det er endnu bedre at undgå at købe et hus med skimmel.

Skattepligt – Tilflytning

4. november 2014 af Marianne Sigetty og Gitte Skouby

Landsskatteretten har ved kendelse af 22. maj 2014, jf. SKM2014.717.LSR, taget stilling til en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af kildeskattelovens § 7, stk. 1 om kortvarigt ophold i Danmark ved tilflytning. Sagen drejede sig om samme problemstillinger som sagerne vedrørende Camilla Vest og Stephen Kinnock.

Om Homann

Homann Advokater yder rådgivning inden for erhvervsrelaterede områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi rådgiver også offentlige myndigheder, sammenslutninger og private og kan derfor yde juridisk rådgivning inden for en række forskellige juridiske felter.

De enkelte advokater har specialiseret viden og erfaring inden for udvalgte områder. Homann Advokater er desuden medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatvirksomheder i 22 europæiske lande.