Ulovlig beskæftigelse af udenlands arbejdskraft

18/07 2018 af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge...

Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige ændringer

29/06 2018 af advokat Hans Henrik Skjødt

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og...

Den naboretlige tålegrænse

28/06 2018 af advokat Nikolai Platzer Funder

I medierne har der i den senere tid været omtalt nogle celebre sager om kendte eller velhavende mennesker, som...

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 22 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien.