Artikler og nyheder

Køb kunst og få fradrag

22. oktober 2014 af advokat Marianne Sigetty

Virksomheder har mulighed for at afskrive kunstindkøb, når blot kunsten benyttes til at udsmykke bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt.

Tillid, aftaler og brud mellem kunstnere og gallerier

22. oktober 2014 af advokat Alice Folker Bruun

Relationer i kunstens verden bygger som udgangspunkt på tillid og indgående kendskab til hinandens evner og muligheder. Ofte indgås der ingen skriftlige aftaler, og det er i de fleste tilfælde uproblematisk.

Bobehandling og testamenter der involverer udlandsdanskere/udlændinge samt hjemtagelse af dødsboaktiver i udlandet, herunder boafgift

14. oktober 2014 af advokat Bent-Ove Feldung

Disposition Testamentera) Danske og nordiske statsborgere, der opretter testamenterb) Testatorer udenfor NordenSelve bobehandlingena) Nordiske statsborgere/domicil i Nordenb) Statsborgere med domicil udenfor NordenBoafgift/skat i boer og af udbetalinger fra udenlandske fonde/gaveafgift/i øvrigt 1. Testamente Ad 1 a – danske og nordiske statsborgere, der opretter testamenter Danske testamentsre

Om Homann

Homann Advokater yder rådgivning inden for erhvervsrelaterede områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi rådgiver også offentlige myndigheder, sammenslutninger og private og kan derfor yde juridisk rådgivning inden for en række forskellige juridiske felter.

De enkelte advokater har specialiseret viden og erfaring inden for udvalgte områder. Homann Advokater er desuden medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatvirksomheder i 22 europæiske lande.