Artikler og nyheder

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

28. august 2014 af Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan være til nytte for de medlemmer, som gerne vil have et forslag vedtaget på en generalforsamling.

Testamente

11. august 2014 af advokat Lars Søndergaard

Mange mennesker overvejer at få oprettet et testamente. Man kan i den forbindelse overveje, om det er relevant. Det behøver det ikke at være. Hvis man ikke forventer at efterlade sig ret meget, er det ikke så nødvendigt med et testamente, og det er det heller ikke, hvis man ønsker, at arven fordeles efter arvelovens regler og ikke bliver arvingens særeje.

Frivillige salg og tvangssalg af andels- / ejerlejligheder.

8. august 2014 af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Om Homann

Homann Advokater yder rådgivning inden for erhvervsrelaterede områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi rådgiver også offentlige myndigheder, sammenslutninger og private og kan derfor yde juridisk rådgivning inden for en række forskellige juridiske felter.

De enkelte advokater har specialiseret viden og erfaring inden for udvalgte områder. Homann Advokater er desuden medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatvirksomheder i 22 europæiske lande.