Forandringer / ombygninger i andels- og ejerlejligheder

8/01 2019 af advokat Bent-Ove Feldung

Hvilke krav kan en forenings bestyrelse stille til et medlem før denne igangsætter en byggesag?

Eksklusion / Tvangssalg af andelsboliger

5/12 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine...

Reklamationsproceduren ved mangler ved andelssalg

10/12 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Mangler kan være af meget forskellig karakter, lige fra ulovlige installationer/ulovlige forbedringer til...

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 26 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien. Der kan læses om JCA og de enkelte medlemskontorer på linket til højre herfor. Samlet er der mere end 700 advokater på medlemskontorerne.