Artikler og nyheder

Bobehandling og testamenter der involverer udlandsdanskere/udlændinge samt hjemtagelse af dødsboaktiver i udlandet, herunder boafgift

14. oktober 2014 af advokat Bent-Ove Feldung

Disposition Testamentera) Danske og nordiske statsborgere, der opretter testamenterb) Testatorer udenfor NordenSelve bobehandlingena) Nordiske statsborgere/domicil i Nordenb) Statsborgere med domicil udenfor NordenBoafgift/skat i boer og af udbetalinger fra udenlandske fonde/gaveafgift/i øvrigt 1. Testamente Ad 1 a – danske og nordiske statsborgere, der opretter testamenter Danske testamentsre

Erhvervslejeaftaler

10. oktober 2014 af Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Hvordan undgår man at blive nabo til en rockerborg?

30. september 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Efter et par nylige afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet står det klart, at det kan være ganske kompliceret at få gennemført et krav om ophør med anvendelse af en ejendom som ”rockerborg”.

Om Homann

Homann Advokater yder rådgivning inden for erhvervsrelaterede områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi rådgiver også offentlige myndigheder, sammenslutninger og private og kan derfor yde juridisk rådgivning inden for en række forskellige juridiske felter.

De enkelte advokater har specialiseret viden og erfaring inden for udvalgte områder. Homann Advokater er desuden medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatvirksomheder i 22 europæiske lande.