Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

5/03 2019 af advokat Hans Henrik Skjødt

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om...

Krav til lægeerklæring ved afbud til retsmøde

26/02 2019 af advokat Nicolai Platzer Funder

Højesteret har afsagt en kendelse om, hvilke krav der stilles til indholdet af en lægeerklæring efter...

Sundhedsreform giver 100 flere ydernumre til alment praktiserende læger

23/01 2019 af advokat Nicolai Platzer Funder

Regeringens oplæg til en Sundhedsreform tilstræber færre indlæggelser på sygehusene og samtidig en styrkelse...

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 26 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien. Der kan læses om JCA og de enkelte medlemskontorer på linket til højre herfor. Samlet er der mere end 700 advokater på medlemskontorerne.