Adgang til dobbelt statsborgerskab og generhvervelse af dansk statsborgerskab

2/09 2015 af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Fra 1. september 2015 er der trådt en lovændring til indfødsretsloven i kraft, der nu gør det muligt at få...

Når der er tvist om at være nærmeste pårørende til afdøde i forbindelse med udbetaling af forsikringsydelser mv.

25/08 2015 af advokat Jesper Perregaard

Mange har tegnet pensions- og forsikringsydelser, der ved død tilfalder afdødes ”nærmeste pårørende”, men der...

Bobehandling og testamenter der involverer udlandsdanskere/udlændinge samt hjemtagelse af dødsboaktiver i udlandet, herunder boafgift

3/08 2015 af advokat Bent-Ove Feldung

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt, internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 22 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien.