Ændret praksis vedrørende oplysning om jordforurening

Region Hovedstaden har den 4. marts 2014 offentliggjort en ny praksis angående indhentelse af oplysninger om jordforurening af ejendomme i Regionens område.

Tanken er, at interesserede fremtidigt selv skal kunne finde oplysningerne ved søgning på regionens hjemmeside: www.regionh.dk.

Fra den 3. marts 2014 har det således været muligt at søge oplysninger om alle grunde i Allerød og Hørsholm Kommuner på Region Hovedstadens hjemmeside. For disse kommuner skal der derfor ikke længere sendes mail til Region Hovedstaden, når der ønskes oplysning om jordforurening på en ejendom. I stedet skal der søges på regionens hjemmeside ud fra ejendommens matrikelnummer og ejerlav.  Det er herfra muligt at udskrive en attest om grunden.

I de kommende år vil søgningen udvides til at omfatte alle kommuner i Region Hovedstaden. Kommunerne vil løbende blive lagt på Regionens hjemmeside, når data er klar. Indtil da, skal der som hidtil søges oplysninger om jordforurening ved at indsende skemaet ”Oplysninger om jordforurening” til Region Hovedstaden på mail: jordforurening@regionh.dk. Skemaet kan hentes her: www.regionh.dk.

Det er også muligt at indhente oplysninger om forurenede grunde på ”Danmarks Miljøportal” og få udskrevet en Jordforureningsattest. Man skal dog være opmærksom på, at en søgning på Danmarks Miljøportal kun giver oplysning om grunde, hvor forureningen er kortlagt eller grunde, hvor regionen har vurderet, at den ikke skal kortlægges. Miljøportalen, hvor der også er adgang til at printe matrikelkort, få oplysning om lokalplaner, beskyttelseslinjer og meget andet, kan tilgås via følgende hjemmeside: www.arealinfo.dk.

--oooOooo---

For eventuel assistance i forbindelse med at finde data om en konkret fast ejendom eller beslægtede problemstillinger, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.