Bedre klagemuligheder ved vildledende markedsføring

Ændring af markedsføringsloven gennemført 23. juni 2020.

Erhvervsministeriet sendte den 13. december 2019 et lovforslag i høring, som skulle forlænge forældelsesfristen for vildledende markedsføring fra 2 til 5 år for fast ejendom, boligkreditaftaler og abonnementer. 

Baggrunden var, at erhvervsministeren dermed fulgte op på en række sager, hvor forbrugere var blevet vildledt. Særligt var der tale om købere af projektboliger, der fx havde været udsat for, at projektboligen var blevet markedsført som større end boligen reelt viste sig at være, når den var færdigopført flere år efter købstidspunktet.

Indtil nu har forældelsesfristen vedrørende vildledende markedsføring været 2 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor markedsføringen er ophørt. En købsaftale for en projektbolig underskrives ofte længe inden, at boligen er opført. Når køberen så to år senere finder ud af, at arealet er mindre end angivet i salgsopstillingen, vil det efter de eksisterende regler let kunne ske, at overtrædelsen af vildledningsforbuddet er forældet, fordi markedsføringen netop ophørte ved underskrift af købsaftalen. Dermed kunne sælgeren ikke straffes for markedsføringen. 

Den 2-årige forældelsesfrist har også været et problem i forhold til markedsføring af boligkreditaftaler og abonnementer. Fx er realkreditlån og mobilabonnementer blevet markedsført som om, der var tale om fast pris, men hvor prisen så flere år efter markedsføringen fandt sted, blev forhøjet; vel at mærke efter forældelse var indtrådt. Lovforslaget har derfor også omfattet markedsføring af boligkreditaftaler og abonnementer.

Høringsfristen for lovforsalget udløb den 13. januar 2020. Efter Folketingets ufrivillige Coronapause kunne man den 23. juni 2020 vedtage ændringen, som træder i kraft den 1. juli 2020, uden tilbagevirkende kraft. Loven gælder altså kun for aftaler, som indgås den 1. juli 2020 og senere. Fremover kan danske boligkøbere således klage over vildledende markedsføring af i 5 år frem for 2 år – regnet fra markedsføringens afslutning.

Erhvervsministeren udtaler den 23. juni 2020 i en pressemeddelelse:

”Som forbruger skal man være sikker på, at den vare, man køber, også lever op til det lovede. Og hvis den ikke gør det, skal man selvfølgelig være sikret. Det gælder, hvis man finder et hul i det nye soppebassin. Og det skal også gælde, hvis man investerer i en projektbolig og opdager, at kvadratmeterne ikke passer. Den type af sager er ikke i orden, og vi skal for alt i verden undgå flere. Derfor er jeg glad for, at vi i dag i Folketinget har besluttet at sikre danske forbrugere bedre ved at øge forældelsesfristen til 5 år,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

---oo0oo---

For bistand vedrørende køb af fast ejendom, herunder projektkøb, kontakt da venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller en af HOMANN’s øvrige eksperter på dette område.