Billige lånemuligheder til innovationsvirksomheder

Erhvervs- og Vækstministeriet har den 15. september 2016 oplyst, at Danmarks Eksportkredit (EKF) netop har underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF) - det såkaldte InnovFin program. Aftalen betyder, at EKF fremover kan kautionere for kreditter til innovative danske eksportvirksomheder til lavere præmiesatser end sædvanligt.

Aftalen sikrer EKF mulighed for at disponere over en ramme på 1,5 milliarder kroner til favorable kreditter og lån over de næste 2 år til innovative danske virksomheder. Lånene kan bruges til både udvikling og drift.

Normalt er virksomhedens kreditvurdering afgørende ved fastlæggelse af præmiesatsen, når EKF kautionerer for en kredit i banken. Men med den nye aftale kan EKF nu kautionere for lånene til en lavere præmiesats, fordi EIF dækker halvdelen af risikoen til en fast lav pris uafhængigt af virksomhedens rating.

Virksomhederne kvalificerer sig til en kaution under InnovFin-programmet ved at opfylde mindst ét af EIF’s 14 innovationskriterier. Virksomhederne kan for eksempel kvalificere sig ved at ville bruge kreditten til at investere i udvikling eller implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer eller forretningsmodeller.

Det kan også kvalificere, hvis virksomhederne for eksempel i forvejen bruger en del af deres driftsbudget på forskning og innovation, eller hvis de inden for de seneste 2 år har registreret mindst ét patent eller modtaget en R&D-pris.

Aftalen er interessant for alle innovative virksomheder, der har brug for EKF til at kautionere for en kredit eller et lån i banken. Den er særligt interessant for fremadstormende, men mindre veletablerede innovative virksomheder, hvis kreditværdighed ikke er helt i top, og som derfor normalt kun kan låne til forholdsvis høje rentesatser. Sådanne virksomheder kan fremover få EKF til at kautionere mod at betale en reduceret rentesats, som er sammenlignelig med rentesatser til mere veletablerede virksomheder.

EKF hjælper i forvejen omkring 500 SMV’er hvert år, heraf de fleste med arbejdskapital. InnovFin programmet er målrettet SMV’er, som selv eksporterer, eller som er underleverandører til en eksportvirksomhed. Virksomheder med helt op til 500 ansatte kan dog også få en af de nye innovationskautioner i EKF. Virksomheder med over 500 ansatte er ikke omfattet af programmet.

EKF’s øvrige kriterier for at kunne stille kaution er de samme som altid, og kreditvurdering foregår efter EKF’s sædvanlige rating-model. Virksomheden skal som hidtil have kreditten bevilliget i sin bank.

Virksomhederne skal derfor gå ned i deres bank som normalt, når de har brug for kredit til at udvikle deres forretning. Banken kontakter EKF, som i samarbejde med banken bevilliger kreditten.

--oooOooo---

For Yderligere oplysninger kontakt advokat Nicolai Platzer Funder, som rådgiver iværksættervirksomheder.