Dansk it-portal for erhvervsdrivende på vej til USA

Echo.it er en softwareleverandør som har udviklet et socialt medie for erhvervslivet. Meningen med dette sociale medie er at hjælpe med at omsætte virksomhedens mål, værdier og strategier til handling og skabe bedre informationsdeling for at gennemføre virksomhedernes strategier. På mange måder minder Echo.it’s løsning om et Facebook for erhvervsdrivende, da medarbejdere får mulighed for at dele arbejdsrelaterede oplevelser med sine kollegaer, og de får mulighed for at rose hinandens arbejde. It-portalen skal også få medarbejderende til i højre grad at arbejde ud fra virksomhedens værdisæt.

Virksomheden består af kun fem mand, men har store kunder såsom DSB, Dong Energy, Nordea, Eon, Berlingske Tidende m.fl.

Echo.it har netop rejst to mio. kr. i en ny investeringsrunde i dens ejerkreds, og disse penge skal nu bruges til at komme ud over landets grænser.

Ifølge adm. direktør og medstifter af Echo.it, Stefan K. Madsen, skal virksomheden først have ansat nogle sælgere og derefter retter de blikket mod udlandet. Echo.it ligger dog allerede i forhandlinger med en amerikansk kunde.

Efter alt at dømme går det den rigtige vej for denne unge og nye virksomhed.

Denne artikel er inspireret af Børsen’s artikel af 2. august 2013, ved navn It-portal på vej til USA.

--oooOooo---

Yderligere rådgivning angående etablering af virksomhed i selskabsform kan fås ved henvendelse til advokat Nicolai Platzer Funder, Homann Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...