Endnu et register

Man skulle ikke tror, at vi kunne opfindes flere registre - men det er lykkedes.

For at opfylde målene i den af Folketinget vedtagne ”Skattelypakke” og EUs 4. hvidvaskningsdirektiv, har Folketinget i december besluttet, at der skal oprettes endnu et register over ejer af virksomheder i Danmark.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Det mener folketinget kan ske ved, at det pålægges ejerne selv at oplyse, hvad de ejer. Ejerregistrering omfatter nu både legale ejere og reelle ejere.

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden.  Men det er vigtigt at bemærke, at man også kan betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og de reelle ejeres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Disse typer af virksomheder er omfattet af de nye regler: Iværksætter Selskaber (IVS), Anpartsselskaber (ApS), Aktieselskaber (A/S), Partnerselskaber (P/S), Kommanditists selskaber (K/S), Interessentskaber (I/S), Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), Finansielle virksomheder, Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) og Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).
Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.

De nye regler træder i kraft 23. maj 2017, hvor man kan begynde registreringen, og fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Såfremt der ikke sker registrering, kan selskabet pålægges bøder.

Bekendtgørelserne vedrørende reelle ejere offentliggøres den 23. maj 2017 på Retsinformation.dk.

--oooOooo---

Spørgsmål kan rettes til advokat Kim Utzon Jybæk.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...