Endnu et register

Man skulle ikke tror, at vi kunne opfindes flere registre - men det er lykkedes.

For at opfylde målene i den af Folketinget vedtagne ”Skattelypakke” og EUs 4. hvidvaskningsdirektiv, har Folketinget i december besluttet, at der skal oprettes endnu et register over ejer af virksomheder i Danmark.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Det mener folketinget kan ske ved, at det pålægges ejerne selv at oplyse, hvad de ejer. Ejerregistrering omfatter nu både legale ejere og reelle ejere.

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden.  Men det er vigtigt at bemærke, at man også kan betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og de reelle ejeres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Disse typer af virksomheder er omfattet af de nye regler: Iværksætter Selskaber (IVS), Anpartsselskaber (ApS), Aktieselskaber (A/S), Partnerselskaber (P/S), Kommanditists selskaber (K/S), Interessentskaber (I/S), Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), Finansielle virksomheder, Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) og Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).
Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.

De nye regler træder i kraft 23. maj 2017, hvor man kan begynde registreringen, og fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Såfremt der ikke sker registrering, kan selskabet pålægges bøder.

Bekendtgørelserne vedrørende reelle ejere offentliggøres den 23. maj 2017 på Retsinformation.dk.

--oooOooo---

Spørgsmål kan rettes til advokat Kim Utzon Jybæk.