Forslag til ændring af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Regeringen har den 20. november 2019 fremsat et forslag til ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven.

Bo- og gaveafgiften

Med forslaget ønsker regeringen at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15%, der således bringes tilbage til niveauet for bo- og arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden nedsættelsen af afgiften, der i 2017 blev gennemført med virkning fra 2016 af den daværende Venstreregering sammen med DF, LA og de Konservative. Ifølge denne tidligere ændring nedsattes afgiften trinvis til 13% (2016 og 2017), 7% (2018), 6% (2019) og 5% (2020).

Der sker nu en tilbagerulning til det gamle 15%-niveau.

Ifølge lovforslaget skal loven have virkning fra 1. januar 2020, således at ovennævnte 5%-sats afskaffes for 2020 og erstattes af 15%. Derimod berøres ovennævnte satser for 2016-2019 ikke.

Forbedret henstand

Det foreslås, at adgangen til henstand med betaling af bo- og arveafgiften forbedres, således at man nu får et retskrav på henstand og en forlængelse af henstandsperioden fra 15 til 30 år. Der kræves heller ikke sikkerhed.

Indførelse af et retskrav på henstand medfører, at det ikke er overladt til Skatteforvaltningens skøn, om der konkret kan gives henstand ud fra en bedømmelse af virksomhedens kapitalforhold og virksomhedens fortsatte beståen.

Den foreslåede afdragsordning indebærer, at der skal betales lige store afdrag på op til en 30 årig periode. Afgiftsbeløbet skal forrentes med standardrenten efter selskabsskatteloven § 11 B, stk. 2 (pt. 2,7% p.a.) og forfalder sammen med det årlige afdrag.

Det skal tilføjes, at der ikke er mulighed for en afdragsordning ved overdragelse af aktier eller anparter i et selskab, hvor selskabets virksomhed i overvejende grad anses for at bestå i passiv kapitalanbringelse (pengetankselskab).

Værdiansættelse af aktier og anparter

Lovforslaget ændrer ikke ved reglerne om værdiansættelse af aktier og anparter, der fortsat skal ske til handelsværdien.

Politiske forhandlinger

Lovforslaget er til forhandling, hvorfor det er muligt, at der kan komme ændringer til ovenstående.

---oo0oo---

Kontakt gerne advokat Hans Henrik Skjødt i relation til ovennævnte.