Fraflyttebeskatning – artikel i Børsen

Børsen har den 22. april 2010 offentliggjort en artikel af Christian Sehested vedrørende beskatning af aktier ved flytning fra Danmark, den såkaldte fraflytterbe-skatning.

Artiklen omtaler den klage, som vi i 2008 indgav til EU-Kommissionen (sag nr. 2008/4992).

EU-Kommissionen er enig i, at fraflytterskatten er i strid med EU-regler, og den har indledt traktatsbrudssag ved at fremsende åbningsskrivelse til den danske regering den 18. marts 2010.

Yderligere information om beskatningen kan ses i vores artikel på hjemmesiden: Fraflytterbeskatning

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.