Frøken Camma Margrethe Otzen Keilgaards Mindelegat

FORMÅL i henhold til fundats i Frøken Camma Margrethe Otzen Keilgaards Mindelegat

Fonden er ejer af ejendommen Carl Bernhards Vej 4 på Frederiksberg. Det årlige overskud ved driften af ejendommen anvendes efter bestyrelsens skøn til fordel for trængende, herunder syge og gamle beboere i Frederiksberg Sogn. Personer, der er født i Sønderjylland har fortrinsret til at nyde godt af legatet. Bestyrelsen skal i henhold til fundatsen bestå af to medlemmer, valgt af Frederiksberg Sogns Menighedsråd og en advokat, der er godkendt af Advokatrådet.

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er senest den 1/10 i kalenderåret. 

Kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere