Hvad betyder Brexit for danske virksomheder – og hvordan forbereder man sig på det?

Brexit er en proces, der forventes at føre til, at Storbritannien og måske også Gibraltar træder ud af EU i 2019 eller senere. Baggrunden er folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab den 23. juni 2016, hvor et smalt flertal stemte for at forlade EU.

Brexit er dagligt et emne på engelske advokatkontorer. Det ved vi her hos HOMANN Advokater fra pålidelig kilde, nemlig vores engelske partner i advokatkæden JCA International Lawyers, advokatfirmaet Peachey & Co. LLP. Herfra lyder det, at de fleste lovområder vil blive berørt i et eller andet omfang, herunder intellektuel ejendomsret (IP), finansiel databeskyttelse, beskæftigelse, force majeure klausuler, lovvalg og jurisdiktion samt håndhævelse, blot for at nævnte nogle få eksempler.

Tilstedeværelsen af Brexit kan potentielt danne grundlag for en force majeure-begivenhed. Dermed kan Brexit komme til at påvirke den kommercielle handel, der ligger til grund for kontrakten, som man indgår med sine partnere i udlandet. For eksempel grænseoverskridende handelsrelationer, der er følsomme over for valutakursudsving eller lignende.

Hvor det er relevant, bør parterne derfor overveje, hvordan kontrakten kan blive påvirket af Storbritanniens afgang fra EU, hvilket ikke er en simpel opgave, når formen for Storbritanniens fremtidige forhold til EU endnu ikke er kendt. Det bør i den forbindelse overvejes, om en Brexit-relateret begivenhed vil kunne annullere en aftale fuldstændig. Dette kræver, at parterne først definerer den Brexitrelaterede udløsningsbegivenhed (i sig selv en kompleks opgave) og angiver, hvilke konsekvenser der ville hidrøre fra denne.

I mangel af klausuler i kontrakter, som specifikt omtaler Brexit, eller en rimelig analog begivenhed (hvad det så end kunne være), vil man efter almindelig kontraktfortolkning – i Storbritannien, jf. Peachey 6 Co – nok komme frem til, at en almindelig force majeureklausul sandsynligvis ikke udløses af Brexit. Dette skyldes den angelsaksiske retstradition, hvor kontrakter er meget lange men til gængæld forventes at være udtømmende.

Om en almindelig force majeure klausul vil blive udløst, afhænger som altid af den præcise udformning af bestemmelsen og anvendelsen af reglerne for kontraktfortolkning. Henvisninger til en ”regeringspålagt ændring” kan efter omstændighederne være tilstrækkeligt, men inddragelse i kontrakten af en specifikt defineret Brexit-relateret udløsningsbegivenhed vil være at foretrække.

Mange virksomheder bør formentlig gå egne forretningsbetingelser efter i sømmene for at se, om man i tilstrækkeligt omfang har taget højde for situationer, som den der nu foreligger i forbindelse med Brexit. HOMANN kan selv eller ved inddragelse af vores engelske partner bistå med sådanne opgaver.

--ooOoo--

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder i relation til artiklens indhold.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...