Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Som anført i min tidligere artikel af 19. september 2018 indkaldte Erhvervsministeren til politiske forhandlinger om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber. Dette har nu resulteret i, at Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om sænkning af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dette meddeler Erhvervsministeriet i dag.

Aftalen er indgået som led i indsatsen overfor svindel i virksomheder. Man har hidtil kunnet stifte et IVS med en kapital på kr. 1,00, hvilket har ført til, at man i selskabsform kunne optage gæld og derefter løbe fra regningen, uden selv at miste en større formue. Der har vist sig mange problemer med skatte- og afgiftsrestancer, ligesom mange selskaber tvangsopløses på statens regning.

Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal indenfor 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kr.

Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber, således at kravet bliver på niveau med de øvrige nordiske lande.

Der fremsættes et lovforslag i dag og de nye regler vil træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

---oo0oo---

For bistand i sager af om selskabsforhold kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt.