Julegaver fra arbejdsgiver til værdi af højst 800 kr. er altid skattefri

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 800 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting, eventuelt kan medarbejdere vælge mellem flere forskellige ting, men det må ikke kunne udbetales kontant. Hvis gavekortet giver mange forskellige valgmuligheder, er der en risiko for, at det vil blive sidestillet med en kontant julegave og dermed skal beskattes.

Værdi af andre årlige personalegoder er normalt skattepligtige, men de er skattefri, hvis de har en værdi af højst 1.100 kr. inden for det enkelte kalenderår. Her tæller den skattefri julegave på op til 800 kr. med.

Derfor kan årets julegave have en værdi på helt op til 1.100 kr. og stadig være skattefri, hvis arbejdsgiver ikke har givet medarbejderen andre personalegoder i årets løb.

Det vil sige, at enten kan medarbejderen få fx en billet til en koncert til 300 kr. plus en julegave til 800 kr. skattefrit, eller en julegave til en værdi af højst 1.100 kr. og ikke andre skattepligtige personalegoder inden for samme kalenderår. Hvis arbejdsgiver har givet en julegave til 900 kr. og en koncertbillet til 300 kr., så skal både julegave og koncertbillet beskattes, altså de 1.200 kr. Det er medarbejderen, der selv skal holde styr på beløbet og sørge for at selvangive det. Hvis den enkelte gave har en værdi på over 1.100 kr., skal arbejdsgiver indberette beløbet til SKAT, så det kommer med i medarbejderens årsopgørelse.

Det er kun værdi af personalegoder og julegaver, der tæller ved opgørelsen af, om 1.100 kr.’s  grænsen for skattefri personalegoder er overholdt. Herudover kan arbejdsgiver markere medarbejderes fødselsdag, barsel, eksamen og andre sædvanlige mærkedage med passende lejlighedsgaver, der er skattefri. Her gælder ingen faste beløbsgrænser.  Arbejdsgiverens gaver skal være rimelige efter forholdene, ellers bliver modtager skattepligtig af kostprisen.

Arbejdsgiver har fradrag for udgifter til personalegoder og julegaver som driftsomkostning.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.