Julegaver fra arbejdsgiver til værdi af højst 800 kr. er altid skattefri

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 800 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting, eventuelt kan medarbejdere vælge mellem flere forskellige ting, men det må ikke kunne udbetales kontant. Hvis gavekortet giver mange forskellige valgmuligheder, er der en risiko for, at det vil blive sidestillet med en kontant julegave og dermed skal beskattes.

Værdi af andre årlige personalegoder er normalt skattepligtige, men de er skattefri, hvis de har en værdi af højst 1.100 kr. inden for det enkelte kalenderår. Her tæller den skattefri julegave på op til 800 kr. med.

Derfor kan årets julegave have en værdi på helt op til 1.100 kr. og stadig være skattefri, hvis arbejdsgiver ikke har givet medarbejderen andre personalegoder i årets løb.

Det vil sige, at enten kan medarbejderen få fx en billet til en koncert til 300 kr. plus en julegave til 800 kr. skattefrit, eller en julegave til en værdi af højst 1.100 kr. og ikke andre skattepligtige personalegoder inden for samme kalenderår. Hvis arbejdsgiver har givet en julegave til 900 kr. og en koncertbillet til 300 kr., så skal både julegave og koncertbillet beskattes, altså de 1.200 kr. Det er medarbejderen, der selv skal holde styr på beløbet og sørge for at selvangive det. Hvis den enkelte gave har en værdi på over 1.100 kr., skal arbejdsgiver indberette beløbet til SKAT, så det kommer med i medarbejderens årsopgørelse.

Det er kun værdi af personalegoder og julegaver, der tæller ved opgørelsen af, om 1.100 kr.’s  grænsen for skattefri personalegoder er overholdt. Herudover kan arbejdsgiver markere medarbejderes fødselsdag, barsel, eksamen og andre sædvanlige mærkedage med passende lejlighedsgaver, der er skattefri. Her gælder ingen faste beløbsgrænser.  Arbejdsgiverens gaver skal være rimelige efter forholdene, ellers bliver modtager skattepligtig af kostprisen.

Arbejdsgiver har fradrag for udgifter til personalegoder og julegaver som driftsomkostning.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...