Kantineordninger – Medarbejderbetaling

Fra 15. marts 2010 gælder SKATs vejledende mindstepriser for, hvad den enkelte medarbejder selv skal betale (med beskattede midler) for at kantineordninger med tilskud fra arbejdsgiveren fortsat kan være skattefri.

Medarbejderen skal mindst betale følgende for ”gængs standardmad og –drikke”:

  • et standardmåltid ekskl. drikkevarer: 15 kr.
  • et standardmåltid inkl. drikkevarer: 20 kr.

Ved et standardmåltid forstås f.eks. typisk 3 almindelige stykker smørrebrød (for 2 stk. betales 10 kr.) eller almindelige varme og lune retter.

Er der tale om luksusmad, eller er der en væsentlig difference mellem salgspris og kostpris, hvad enten der er tale om luksusmad eller standardmad, skal der foretages en konkret vurdering af egenbetalingens størrelse. De vejledende værdier gælder heller ikke, når arbejdsgiveren køber maden ”ude i byen”. I sådanne tilfælde anvendes kostprisen.

Stiller arbejdsgiveren kaffe, te, frugt mv. til rådighed, er der tale om almindelig personalepleje, som fortsat er skattefri for medarbejderen.

Der betales kun for de dage/måltider, hvor medarbejderen benytter sig af kantineordningen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...