Marie Hagemann - Troels Lunds Legat

Formål i henhold til fundats i Marie Hagemann - Troels Lunds Legat:

Kan ikke søges p.t., idet der er en legatbegunstiget for livstid.