Misbrug af bankkonti – Identitetstyveri, del I

Man efterlades ofte med det indtryk fra aviser og netmedier, at uberettigede hævninger på bankkonti ubetinget er kundens problem. Det er det naturligvis også i første omgang, da pengene jo pludseligt mangler.

Det vigtigste er imidlertid, at du bliver opmærksom på uautoriserede transaktioner ved at holde øje med hvad der foregår på dine konti. Opdager du uberettigede hævninger, har du pligt til at give banken besked hurtigst muligt. Overholder du denne pligt, har du gjort hvad du kunne. Dette betyder at såfremt transaktionerne er falske, skal banken som udgangspunkt dække tabet. Banken skal derudover straks tilbageføre transaktionerne. Det følger af lov om betalingstjenester, men, men:

Har du været udsat for Identitetstyveri eller phishing vil det typisk indebære, at kriminelle har narret dig til at udlevere PIN kode eller NemID. Nedenstående er typisk eksempler hvor svindlere udgav sig for at være tillidsværdige eller gav en særligt lokkende information, eksempelvist: 

SMS der ser ud som den kommer fra NemID:

”Du bedes reagere da din NemID er spærret”

En mail der ser ud som om den kommer fra SKAT:

”Du skal have penge tilbage – klik på dette link.”

Ubekendt afsender:

”Du har vundet i lotteriet! – klik her for at hæve gevinsten.”

Har du klikket på linket og gjort hvad du bliver bedt om, vil identitetstyveri og phishing gå ud på, at de kriminelle har narret dig til at udlevere PIN kode eller NemID sammen med andre personlige oplysninger. I så fald gælder der et skærpet ansvar for dig:

  1. Du hæfter ubegrænset hvis du har udleveret en PIN kode eller NemID, som er anvendt ved transaktionerne og du måtte indse at udleveringen indebar en nærliggende risiko for misbrug.
  2. Den ubegrænsede hæftelse nedsættes til 8.000 kr. hvis du har givet for sen besked til banken eller i øvrigt handlet groft uforsvarligt uden at være omfattet af punkt 1.
  3. Hvis PIN kode eller NemID er anvendt ved transaktionen, er der under alle omstændigheder en minimumshæftelse på 1.100 kr.

Normalt hæfter ingen ubegrænset når der er tale om phishing eller identitetstyveri. Det normale er hæftelsen på 1.100 kr.  Husk at bede din bank tilbageføre de uberettigede transaktioner straks. Det har banken pligt til i de normale situationer.

Reglerne kan ikke fraviges for forbrugere og gælder også erhvervsdrivende med mindre andet er aftalt.

Forsikring

Nogle forsikringsselskaber tilbyder forskellige dækninger ved identitetstyveri, hacking, phishing og lignende. Der kan dækkes både i tilfælde af generelt identitetstyveri og i tilfælde af misbrug af betalingsmidler. Typisk dækkes tab ikke. Kun omkostningerne til at få stoppet misbruget vil typisk være dækket. Du får hjælp til oprydningsarbejdet med andre ord.

--oooOooo---

Hvis du har brug for juridisk bistand/rådgivning om emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Ulrik Ottesennuo@remove-this.homannlaw.dk eller på telefon 33 15 01 02.