Natur- og Miljøklagenævnet bliver til Planklagenævnet

Ved lov 1658/2016 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen fredag den 10. februar 2017 Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand.

Planklagenævnet skal behandle sager på planområdet som følge af regeringens modernisering af planloven. Disse sager blev tidligere behandlet af det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn. Tanken med det nye Planklagenævn er, at der dermed er en myndighed, som skal koncentrere sig specifikt om spørgsmål i forhold til fysisk planlægning og varetagelsen af balancen mellem hensynet til vækst og udvikling og hensynet til natur og miljø.

Etableringen af Planklagenævnet er en konsekvens af en aftale mellem regeringen, S og DF om fra juni 2016, som i det hele taget medførte og vil medføre en række væsentlige ændringer på området. Se nærmere om dette i artiklen: Forslag til ny revideret planlov fremlagt i høring.

Planklagenævnet sammensættes af medlemmer, der foruden generelle juridiske kompetencer har konkret viden og indsigt i henholdsvis planforhold, vækst og erhvervsudvikling, landskabs- og kulturforhold og miljø- og naturforhold, samt læge medlemmer. Nævnet har ved oprettelsen følgende sammensætning:

 • Professor Carsten Munk Hansen (formand)
 • Landsdommer Peter Buhl
 • Ole Pilgaard Andersen, lægt medlem
 • Henrik Høegh, lægt medlem
 • Philip Hahn-Petersen, lægt medlem
 • Peter Thyssen, lægt medlem
 • Trine Eide, sagkyndigt medlem
 • Anders Richelsen, sagkyndigt medlem
 • Susanne Ogstrup, sagkyndigt medlem
 • Henrik Stjernholm, sagkyndigt medlem
 • Helle Søeberg, sagkyndigt medlem

Medlemmerne vælges for en fireårig periode.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for nærmere vurdering af, hvad revisionen af planloven kan få for konkrete, lokale forhold eller angående aktuelle sager med planretligt islæt.