Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige ændringer

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og Lov om erhvervsdrivende fonde.

Kapitalkravet for aktieselskaber

Minimumskapitalen i et aktieselskab har hidtil været 500.000 kr. Dette er nu ændret til 400.000 kr., hvilket vil lette muligheden for at etablere aktieselskaber og for at omdanne anpartsselskaber til aktieselskaber.

Omdannelse til aktieselskaber af selskaber med begrænset ansvar og foreninger med begrænset ansvar

Den hidtidige bestemmelse i Selskabsloven angående omdannelse af andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) er blevet udvidet til også at omfatte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.).

Registrering af reelle ejere og muligheden for tvangsopløsning

Fra 1. juli 2018 kræves, at der samtidig med registrering af nyetablerede virksomheder skal ske registrering af reelle ejere.

Loven omfatter alle kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, interessentskaber og kommanditselskaber, der er registreringspligtige ifølge Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsdrivende fonde.

Det er samtidigt bestemt, at der kan ske tvangsopløsning af virksomheder ved skifteretten, hvis virksomhederne intet har registreret om reelle ejere.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Hans Henrik Skjødt i relation til ovennævnte.