Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige ændringer

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og Lov om erhvervsdrivende fonde.

Kapitalkravet for aktieselskaber

Minimumskapitalen i et aktieselskab har hidtil været 500.000 kr. Dette er nu ændret til 400.000 kr., hvilket vil lette muligheden for at etablere aktieselskaber og for at omdanne anpartsselskaber til aktieselskaber.

Omdannelse til aktieselskaber af selskaber med begrænset ansvar og foreninger med begrænset ansvar

Den hidtidige bestemmelse i Selskabsloven angående omdannelse af andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) er blevet udvidet til også at omfatte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.).

Registrering af reelle ejere og muligheden for tvangsopløsning

Fra 1. juli 2018 kræves, at der samtidig med registrering af nyetablerede virksomheder skal ske registrering af reelle ejere.

Loven omfatter alle kapitalselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, interessentskaber og kommanditselskaber, der er registreringspligtige ifølge Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsdrivende fonde.

Det er samtidigt bestemt, at der kan ske tvangsopløsning af virksomheder ved skifteretten, hvis virksomhederne intet har registreret om reelle ejere.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Hans Henrik Skjødt i relation til ovennævnte.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...