Ny ejerlejlighedslov vedtaget

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget endelig den længe ventede nye ejerlejlighedslov. Loven har virkning fra. 1. juli 2020.

Som ejerlejlighedsloven har været i mange år, så har det været vanskeligt at opdele i nye ejerlejligheder - særligt når det drejer sig om boliger opført før 1966. Her han man kun kunnet opdele, hvis bygningerne maksimalt indeholder to boliger. Konsekvensen har således været, at ejendomme opført før 1966 med både bolig og erhverv (bortset fra 80/20 ejendomme og fredede bygninger) ikke har kunnet opdeles.

Den nye lov indeholder stadig en begrænsning på 2 boliger pr. bygning. Men fremover må bygningen også gerne indeholde erhverv, som fortsat kan opdeles.

Den nuværende ejerlejlighedslov bestemmer, at ejendomme skal kunne opdeles i sin helhed. Dette gælder også, selvom der på en ejendom (matrikel) er opført flere bygninger, som ikke alle kan opdeles. Dette har hidtil medført, at ingen af bygningerne har kunnet opdeles. I den nye lov er der skabt mulighed for, at bygninger som ikke ellers ville kunne opdeles, kan opdeles som én samlet ejerlejlighed, nemlig en udlejningsejendom med flere boliger, og de øvrige bygninger på ejendommen, kan opdeles efter lovens forskrifter.

Tilsvarende gælder for blandet bolig og erhverv, hvor den nye lov åbner mulighed for, at alle boliger i en bygning kan opdeles som én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, mens erhvervet kan opdeles til selvstændige ejerlejligheder.

Der er sket en forenkling af kvalitetskravene for opdelte ejerlejligheder. Men til gengæld skal nye opdelte boliger i bygninger opført før 1. juli 1966 fremadrettet opfylde funktionskravene i bygningsreglementet 2015. Ifølge den nye ejerlejlighedslov skal boligerne leve op til en energiramme svarende til energimærke D, hvilket er en forøgelse af kravene til boligernes energimæssige status.

Den nye lov træder i kraft d. 1. juli 2020 og der er med den nye lov vedtaget en overgangsperiode fra 1. juli – 31. december, som betyder, at de nuværende regler kan anvendes, hvis bygherre inden lovens ikrafttræden har fået udstedt byggetilladelse til opdeling, eller at man har ansøgt om attest på de hidtil gældende.

Læs det vedtagne lovforslag her: L 93 som vedtaget

---oo0oo---

For bistand vedrørende fast ejendom, herunder ejerlejlighedslovgivningen, kontakt da venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller en af HOMANN’s øvrige eksperter på dette område.