Ny momspraksis

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at være momspligtig eller har ment at kunne levere en vare eller ydelse uden moms.

Hidtil har SKATs praksis været, at virksomheden altid skal afregne den fulde moms af det fakturerede beløb. Er salgsprisen f.eks. sat til kr. 100, skal virksomheden afregne 25 % i moms, dvs. 25 kr. Det har ikke haft nogen betydning, om virksomheden har haft mulighed for at opkræve momsen fra sin kunde efterfølgende. Har det ikke været muligt, har virksomheden selv måttet afholde det fulde momsbeløb.

Den ny praksis betyder, at virksomheden kun skal afregne kr. 20 i moms i de situationer, hvor virk-somheden ikke har mulighed for at efteropkræve momsen hos sin kunde. Momsen anses således for indeholdt i det modtagne beløb. Det følger dog også af domstolens afgørelse, at udgangspunktet er, at virksomheden skal afregne det fulde momsbeløb, dvs. de 25%. Det bliver derfor op til virksomheden at godtgøre, at det ikke er muligt at efteropkræve momsen hos kunden.

Domstolens afgørelse har virkning for tidligere opkrævet moms. Virksomheden kan kræve for meget opkrævet moms retur hos SKAT 3 år tilbage.

Den ny praksis følger af EU-domstolens sager C-249/12 og C-250/12.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.