Nye fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring.

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at tage disse i brug pr. 1. januar 2016.

I forhold til de nuværende fællesvilkår er der ifølge F&P ”blot” tale om en opdatering af sprog, opstilling og kodificering af gældende praksis, men altså ikke tiltænkt ændringer i dækningen i forhold til gældende praksis.

Flere forsikringsselskaber har tidligere påpeget – og sikkert med rette – at det eksempelvis er/var ”en fejl” ved de gældende fællesvilkår, at dækningsbegrænsningen, der undtager tvister om ”forældremyndighed og samvær”, ikke tillige undtager de såkaldte ”bopælssager”, altså sager hvor forældrene er uenige om, hvor deres børn skal have registreret bopæl mv.

De nye fællesvilkår, som heller ikke særskilt nævner ”bopælssagerne”, må indebære, at forsikringsselskaberne også fremover skal yde dækning i disse sager.

De udsendte fællesvilkår for retshjælpsforsikring pr. 1. januar 2016 og tilføjelsen fra F&P af 16. november 2015 til pkt. 3.3, 1. pkt. er vedhæftet.

--oooOooo---

Hvis du har brug for juridisk rådgivning om emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Jesper Perregaard på telefon 33 15 01 02 eller e-mail herom.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...