Privates erstatningsansvar - en motocrossulykke med alvorlig personskade

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod undergivet et sædvanligt culpaansvar for evt. fejl og forsømmelser. Dommen, der er trykt i UfR 2018.2424 V, kan læses her.

---oooOooo---

Hvis du gerne vil høre mere om dommen eller har brug for rådgivning om emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Jesper Perregaard herom.