Skattefri julegave

Julegaver til ansatte er skattefri, hvis værdien ikke udgør mere end kr. 700. Det er desuden et krav, at gaven består i naturalier. Hvis der er tale om kontanter eller gavekort, der kan indløses i kontanter, beskattes det fulde beløb som personlig indkomst, og arbejdsgiver skal lønoplyse beløbet.

Landsskatteretten har afgjort, at ansatte er skattefri af en gave i anledning af jul og nytår, selvom de ansatte kan vælge mellem et vist antal nærmere specificerede genstande. Der var tale om, at virksomheder hos et firma kunne købe gavebeviser med et udvalg af op til 25 gaver inden for forskellige priskategorier, der ikke oversteg kr. 700. Landsskatteretten lagde vægt på, dels at udvalget af gaver var bestemt af arbejdsgiver, dels at gavebeviset ikke kunne ombyttes til kontanter eller refunderes.

Skatterådet har nu i et bindende svar tilsvarende fastslået, at en julegave i form af et personligt gavebevis på maksimalt 700 kr., som kan anvendes på en bestemt restaurant, er skattefri for de ansatte. Gavebeviset gav de ansatte mulighed for at vælge en menu ud af tre forskellige menuer på en bestemt restaurant, og var derfor reelt en naturaliegave bestående af en menu, hvor den ansatte blot kunne vælge mellem tre typer menu, men ikke kunne veksle gavebeviset til kontanter. Derfor var gavebeviset skattefrit for de ansatte.

Arbejdsgiveren har fradrag for udgifter til julegaver til de ansatte.

Andre gaver til ansatte

Udover julegaver, er arbejdsgivers lejlighedsgaver til ansatte skattefri, hvis værdien ikke overstiger kr. 700, og der er tale om tingsgaver (naturalier), dvs. ikke kontanter eller gavebeviser, der kan udbetales kontant.

Lejlighedsgaver er gaver, der gives fx i forbindelse med den ansattes jubilæum i virksomheden eller i forbindelse med den ansattes private mærkedag, fødselsdag, bryllup mv.

Gaver ved den ansattes jubilæum er dog skattefri op til et beløb af kr. 8.000, hvis det er 25, 35 års jubilæum eller efterfølgende jubilæer deleligt med 5, det vil sige 40, 45 år osv.

Arbejdsgiver har fradrag for udgiften, men skal på bilaget anføre navn på modtager og anledning til gaven.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.