Skattekontrol – flere automatiske indberetninger mellem EU lande og globalt

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske udveksling af oplysninger er fastlagt i et direktiv. Det ændrede direktiv får virkning fra September 2017.

De oplysninger, der bliver indberettet og udvekslet er, renter, udbytte af aktier, anparter mv., salgssum ved salg af finansielle aktiver og anden indkomst samt saldooplysninger for konti i banker mv.

De aftalte udvidelser af direktivet er kommet på plads bl.a. som følge af, at flere lande endeligt har opgivet deres strenge krav til bankhemmelighed. Østrig har oprindeligt taget forbehold for at være omfattet af den udvidede automatiske udveksling, men har alligevel tilsluttet sig og dermed givet afkald på sit forbehold.

De aftalte ændringer om automatisk udveksling af oplysninger mellem landendes skattemyndigheder svarer til den standard som er vedtaget på det seneste G20 topmøde i november 2014. Derfor vil der i en ikke fjern fremtid automatisk blive udvekslet denne type oplysninger blandt et meget stort antal lande.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.