Større bundfradrag ved udlejning af fritidsbolig

Personer, der ejer en fritidsbolig, der i perioder anvendes til udlejning kan vælge at få fradrag for udgifter forbundet med udlejning enten som et fradrag for de faktiske udgifter eller anvende en skematisk ordning.

Vælger man den skematiske ordning er bundfradraget hævet fra 7.000 kr. til 10.000 kr. med virkning fra indkomståret 2010. Bundfradraget bliver fremover reguleret årligt.

Det er kun den del af lejen, der overstiger 10.000 kr., der skal medregnes ved indkomstopgørelsen, og der gives et fradrag på 40 pct. af den nedsatte lejeindtægt som kompensation for de afholdte udgifter.

Eksempel – udlejning af fritidsbolig i 2010
Bruttolejeindtægt110.000 kr.
Bundfradrag- 10.000 kr.
100.000 kr.
Reduktion, 40%- 40.000 kr.
Kapitalindkomst60.000 kr.


Der skal betales ejendomsværdiskat af ejendommen for hele året.

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer