Tab på Phoenix Kapitaldienst GmbH

Skatterådet har truffet afgørelse om de skattemæssige forhold for danske investorer, der har foretaget indskud i Phoenix Kapitaldienst GmbH på Phoenix Managed Accounts. Phoenix Kapitaldienst GmbH gik konkurs i 2005.

Investorerne foretog i 2000 et kapitalindskud på en konto. I de efterfølgende år 2001 – 2004 modtog de et skattepligtigt afkast af indskuddet, der blev registreret som tilskrivninger på investorens konto. Disse tilskrivninger anerkender Skatterådet er fiktive. Hermed har grundlaget for at opkræve skat af tilskrivningerne været forkert, og investorerne kan derfor få genoptaget skatteansættelserne for disse år og få skatten tilbagebetalt med renter.

Frist for genoptagelse - tilskrivninger

Der skal bedes om genoptagelse af skatteansættelsen for 2001-2004 inden 24. august 2010.

Kapitalindskud

Det oprindelige kapitalindskud anses for delvis tabt. Tabet er foreløbig opgjort til 50%, og det skal anses for realiseret d. 23.10.2009 og dermed typisk i indkomståret 2009, hvor det skal medtages på selvangivelsen.

Der kan eventuelt blive tale om yderligere tab, når konkursboet afsluttes endeligt. Et yderligere tab skal så medtages på selvangivelsen på dette tidspunkt.

Investors tab skal opgøres individuelt. Fx vil det nedsætte det fradragsberettigede tab, hvis der i perioden frem til konkursen har været hævet beløb på kontoen.

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer