Vejstøj giver risiko for at udvikle demens

Et nyt dansk forskningsprojekt på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital viser en tydeligt sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens.

Forskningsprojektet har data fra knap to millioner danskere i alderen +60 år, og er det hidtil største forskningsprojekt på området. Forskningsprojektet er netop kommet frem til et resultat og dermed også en konklusion på baggrund af deres undersøgelser gennem en 3-årig periode.

Forskerne forklarer, at risikoen for at udvikle demens er højere, hvis man over en længere periode bliver udsat for trafikstøj. Af resultaterne kan det blandt andet udledes, at man har 27 procent større risiko for at udvikle Alzheimer og 18 procent for demenssygdomme, når man udsættes for støj over 55 decibel i en årrække. 55 decibel svarer til støjen i et kontorlandskab, hvor folk taler sammen.

Årsagen til denne sammenhæng er ikke undersøgt, men ifølge forskerne kan en forklaring være, at støj giver stress og søvnmangel, hvilket kan føre til ændringer i immunsystemet, der vil øge risikoen for demens. Omkring 30% af alle danskere er udsat for en sådan grad af trafikstøj, der øger deres risiko for at udvikle demens.

Uden at man har været klar over denne kobling mellem vejstøj og demens, har problemet med vejstøj alligevel været et emne for domstolene i årtier og får nu måske en endnu tydeligere tilstedeværelser fremover. Tidligere afgørelser viser, at man som nabo til vejanlæg kan få erstatning for støj, der overstiger, hvad man må forvente det pågældende sted. Der kan fx henvises her til en Højesterestdom fra 1999 (Ugeskrift for Retsvæsen årgang 1999, side 353), hvor det blev udtalt, at der bør ydes erstatning for vejstøj fra en motorvej i en afstand af 85-100 m fra beboelsesejendomme. På samme måde blev der også tildelt erstatning for ulemper i form af støj fra motorvej efter ekspropriation i en senere Højesteretsdom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2002, side 1.

Forskerne håber, at de klare resultater vil bidrage til at forebygge demens i fremtiden ved eksempelvis at gøre brug af afskærmning ved motorveje, støjdæmpende asfalt eller nedsættelse af farten på trafikerede strækninger.

---oo0oo---

For bistand i sager vedrørende gener fra vejanlæg eller andre gener i forbindelse med fast ejendom kontakt da gerne advokat Nicolai Platzer Funder.