Diverse

af advokat Bent-Ove Feldung

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm.

af advokat og mediator Jens H. Elmerkjær

Hvor der er mennesker, er der konflikter – dette lettere pessimistiske syn, er hverken en ny eller særlig interessant observation, men den måde, hvorpå vi vælger at håndtere konflikterne, er hvor mediation vinder plads og fokus i dag.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Højesteret har afsagt en kendelse om, hvilke krav der stilles til indholdet af en lægeerklæring efter udeblivelse fra et retsmøde. Dermed har Højesteret bekræftet hidtidig retspraksis, som fastlægger særlige krav til formuleringerne i lægeerklæringen, for af den er gyldig

af Anne-Mette Bache Jensen (boligsiden.dk)

Skimmelsvamp er ikke bare købers værste mareridt. Det er også sælgers. Læs advokat Marie-Louise Pinds råd til boligsiden.dk's læsere, hvad du kan gøre, hvis du skal sælge et hus med skimmelsvamp.

af Anne-Mette Bache Jensen (boligsiden.dk)

Advokat Marie-Louise Pind bliver interviewet til boligsiden.dk og giver gode råd til køb af bolig når det kommer til skimmelsvamp.

af advokat Marie-Louise Pind

Skimmelsvampe i huset kan blandt andet give dig symptomer på din astma eller høfeber og gøre dig sy på andre måder med fx hovedpine og koncentrationsbesvær. Men det kan også være en økonomisk byrde, for af og til er det nødvendigt med en større renovering for at komme svampene til livs. Derfor er det godt at kende dine rettigheder, og det er endnu bedre at undgå at købe et hus med skimmel.

af advokat Jens H. Elmerkjær

Sagen drejer sig om salg af en hest. Køberen havde det særlige ønske, at hestens ryg blev røntgenfotograferet i forbindelse med handelsundersøgelsen. Handelsundersøgelsen blev gennemført uden anmærkninger. Køberen fik kort tid efter handelens gennemførelse undersøgt hesten i hos en dyrlæge i Sverige, hvor man konstaterede, at der var væsentlige røntgenologiske forandringer i hestens torntappe.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Fredag den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Den nye lov indeholder den velkendte fortrydelsesret på 14 dage vedrørende Internethandel, ligesom den bl.a. indeholder en lang række punkter, som den handlende skal oplyse forbrugeren om før der indgås aftale om forbrugerkøb.

 

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Voldgiftsinstituttet har pr. 1. maj 2013 vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Voldgift kan – særligt i erhvervslivet - være et attraktivt alternativ til almindelig domstolsbehandling. Voldgift udmærker sig primært ved at være hurtig. Og så opnås der en endelig afgørelse i første instans, da voldgiftskendelser ikke kan ankes. Endelig er voldgiftens kendelser baseret på en solid...

af advokat Jesper Perregaard, Homann Advokater

Bemærkninger til forældreansvarslovens § 17, jf. § 4 og U2011.257H.

af advokat Jesper Seeger Perregaard

Der blev med reglerne i forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober 2007, indført en adgang for domstolene til at træffe afgørelse om fælles forældremyndighed også i de tilfælde, hvor der er uenighed mellem forældrene herom. Tidligere krævede fælles forældremyndighed enighed mellem parterne. De nye regler gælder uden overgangsregler for alle sager, hvori der træffes afgørelse efter den...