Advokaterne

Den retlige regulering bliver stadig mere kompleks. Det medfører, at vore klienter får nye juridiske problemer. Som advokater er vi derfor nødt til at specialisere os og at udvikle vore kompetencer, så vi kan matche de krav, som klienterne stiller.

Det gør vi ved hele tiden at deltage i relevant kursusvirksomhed, ved selv at undervise, ved at være repræsenteret i Advokatsamfundets forskellige udvalg, ved at deltage aktivt i andre faglige fora og ved at forfatte artikler og bøger.

I medfør af retsplejelovens § 126, stk. 5, og § 130, stk. 2, samt lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, er der krav til advokaterne om deltagelse i løbende efteruddannelse. En advokat – eller advokatfuldmægtig – skal således indenfor en periode på tre år have deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse af betydning for advokathvervet. Alle vore advokater er beskikket af Justitsministeriet, og om reglerne for udøvelse af advokatvirksomhed, vore forsikringsforhold og forretningsbetingelser henvises der til Om Homann.

Om muligheden for at gøre brug af et advokatteam/en bestemt faggruppe, henvises til der til ”Om HOMANN”.

Øvrige stab

I vor personalepolitik gør vi meget ud af at ansætte medarbejdere, der kan forestå en selvstændig sagsbehandling, så klienterne i advokatens fravær også er sikret et kvalificeret svar.

Kontoret beskæftiger således medarbejdere, som forestår selvstændig administration af sekretariater og fonde. Vi har ligeledes juridiske assistenter og jurastuderende ansat.