Bent-Ove Feldung

Advokat Bent-Ove Feldung

Mail: bof@remove-this.homannlaw.dk

Møderet for Højesteret
Kompagnon i Advokatfirmaet Collin I/S CVR. nr. 57477628

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1976

Erhvervsforløb

Collin, Rørdam & Co. 1976-1994, Advokaterne Amagertorv 11/Homann (navneændring 2007) fra 1994

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater

Sprog

Dansk og engelsk

Tillidshverv

Bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og direktør i en række erhvervsdrivende selskaber og fonde, herunder Oda & Hans Svenningsens Fond, Smeds Oceanografiske Fond, Tømrermester Jim Jensen A/S, Sandgreen A/S, Svenningsen A/S og Smeds Ejendomsaktieselskab, samt autoriseret bobestyrer ved Frederiksberg Skifteret

Hovedkompetencer

Artikler af Bent-Ove Feldung

International arv og bobehandling

15/03 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

14/03 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Generelle regler for en andelshavers salg af sin andelslejlighed

14/03 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte...

Foreningers byggesager - ti hurtige råd

7/02 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Vandskader/vandforbrug og badeværelser

7/02 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Dødsboer, bobestyrer, testamenter og arv

4/01 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Praktiske regler for bestyrelsesmedlemmer i foreninger

5/12 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

En vejledning om, hvad arbejdet som formand/bestyrelsesmedlem indebærer i foreninger

Nye Hæftelsesregler for Elforsyning til Udlejningsejendomme / Foreningsejendomme

5/12 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Med baggrund i nyere retspraksis og en udtalelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet belyser artiklen, hvem der står med ansvaret, såfremt en...

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/godt at vide

29/11 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1)...

Frivillige salg og tvangssalg af andels- / ejerlejligheder / mangelssager

23/11 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Fremleje i andelsboligforeninger / Airbnb

8/08 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Husk, at der sædvanligvis i andelsboligforeningers vedtægter er strenge regler for fremleje. Dette hænger sammen med, at der i alle...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

22/05 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Køb af projektsalgslejligheder / projektkøbshuse

22/05 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Købet af en ejerlejlighed i en nyopført ejendom kan indebære en række faldgrubber, og nedennævnte opremsning er bestemt ikke udtømmende, men...

Erhvervslejeaftaler

28/04 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Tvangsauktion over fast ejendom

19/12 2016 af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Elektronisk kommunikation til foreningsmedlemmer

13/04 2016 af advokat Bent-Ove Feldung

Flere og flere foreninger får i deres vedtægter optaget en bestemmelse om, at medlemmerne så vidt muligt skal oplyse deres e-mailadresse til...

Nye regler om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

11/02 2014 af advokat Bent-Ove Feldung

Den 1. januar 2014, udvides sælgers oplysningspligt ved salg af boliger. Der skal udleveres et nøgleskema angående både selv andelslejligheden men...

Saltholmsejerlauget herunder græsningsrettigheder / saltholmshartkorn

29/08 2013 af advokat Bent-Ove Feldung

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive,...

Etablering af virksomhed i Brasilien

29/11 2012 af advokat Bent-Ove Feldung

En række danske virksomheder har ifølge Det Danske Handelskammer i Brasilien etableret sig i Brasilien. For en introduktion til vores brasilianske...

Arveloven fra 2008

21/12 2011 af advokat Bent-Ove Feldung

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev Arveloven ændret og tvangsarven andrager herefter for både livsarvinger og ægtefælle ¼.

Boligkøb og -salg

8/11 2011 af advokat Bent-Ove Feldung

I mange tilfælde er det ikke tilstrækkeligt blot at afskrive ejendomsmæglerens købsaftale. Der er en række juridiske forhold, som vi som advokater har...

Andelslejligheder

25/11 2008 af advokat Bent-Ove Feldung

Fra og med den 1. februar 2005 er der ved en ændring af lov om andelsboligforeninger åbnet mulighed for, at der kan ske pantsætning af andelsboliger.