Elise Quaade

Advokat Elise Quaade

E-mail: eq@remove-this.homannlaw.dk
Mobil: +45 21 13 60 82

Møderet for Landsretten
Født 1965
Cand. Jur. 1992
CVR. nr. 35968830

Profil

Elise har meget stor erfaring med at føre retssager inden for det socialretlige område, særligt vedrørende tvangsmæssige indgreb i forhold til børn og voksne. Hun har endvidere specialiseret sig inden for familieret og varetager sager om skilsmisse, forældremyndighed, samværssager mv. Elise har også indgående kendskab til arbejdsskadesager, både fra sit arbejde i Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, ligesom hun har ført sager inden for dette område hos Kammeradvokaten.

Se også www.tvangsfjernelsesadvokater.dk

Erhvervsforløb

  • Skatteministeriet 1992-1993
  • Indenrigsministeriet 1993-1996
  • Sundhedsministeriet 1996-2001
  • Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsskadestyrelsen 2002-2006
  • Ankestyrelsen 2006-2009
  • Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt 2009-2014

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater
Foreningen af Procedureadvokater

Sprog

Dansk, engelsk og nederlandsk

Hovedkompetencer