Artikler af Gitte Skouby

Kunstnernes beskatning

24/03 2017 af advokat Gitte Skouby

Den opdaterede digitale 2017 version af Skattevejledningen

Bedre muligheder for at optage et lån i sit selskab – Men husk at tage skatten i ed!

14/12 2016 af advokat Gitte Skouby

Det er blevet lettere lovligt at låne penge i sit selskab. Men selv om et lån til en aktionær eller anpartshaver er lovligt optaget, er det normalt...

Standard rejsefradrag til honorarmodtager

8/06 2015 af advokat Gitte Skouby

Landsskatteretten gav i modsætning til SKAT en billedkunstner ret til standardfradrag for rejseudgifter. Sagen drejede sig om den gruppe personer, som...

Skattekontrol – flere automatiske indberetninger mellem EU lande og globalt

11/12 2014 af advokat Gitte Skouby

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske...

Julegaver fra arbejdsgiver til værdi af højst 800 kr. er altid skattefri

1/12 2014 af advokat Gitte Skouby

Virksomhedsordning – indgreb mod privat gæld under virksomhedsbeskatning

30/06 2014 af advokat Gitte Skouby

Skatteministeren har d. 11. juni 2014 fremsat et lovforslag, der vil ramme personer, der anvender virksomhedsordningen, og som har enten en negativ...

Verdenskendt violinist vinder over SKAT

26/05 2014 af advokat Gitte Skouby

SKATs forsøg på at løbe fra et bindende ligningssvar og stramme praksis for dansk skattepligt blev blankt afvist af Landsskatteretten.

Ny momspraksis

20/03 2014 af advokat Gitte Skouby

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at...

Skat og godtgørelser efter ligebehandlingsloven

30/01 2014 af advokat Gitte Skouby

En arbejdsgivers betaling af godtgørelse efter ligebehandlingsloven er ikke en driftsomkostning. Arbejdsgiver har derfor ikke skattefradrag for...

Julegaver fra arbejdsgiver

2/12 2013 af advokat Gitte Skouby

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 700 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som...