Gitte Skouby

Advokat Gitte Skouby

E-mail: gs@remove-this.homannlaw.dk

Advokat (H)
Født 1950
CVR. nr.: 28 69 17 93

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1977

Erhvervsforløb

1977-1983 private ansættelser; 1983-1989 kontorchef, Skatteministeriets departement; tilforordnet i Ligningsrådet; 1989-2000 senior tax manager, Revisionsfirmaet Arthur Andersen; direktør og leder af skatteafdelinger for statsautoriserede revisionsfirmaer; 2000-2003 egen skatterådgivningsvirksomhed, GS Tax ApS; 2001-2003 Advokaterne Amagertorv 11; fra 2003 selvstændig advokatvirksomhed, Advokatfirmaet GS Tax ApS; fra maj 2007 tilknyttet Homann.

Tillidshverv

 • Transnational Taxation Network (TTN), medlem af bestyrelsen
 • Danmarks Skatteadvokater, medlem af bestyrelsen
 • Foreningen af Skattekonsulenter, medlem af bestyrelsen (formand)

Medlemsskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Dansk Skattevidenskabelig Forening og IFA
 • Københavns Advokatforening

Udgivelser

 • Kunstnernes beskatning
 • Kursgevinstloven, en lovkommentar
 • Skattepligt og skatteflugt
 • Skattereformen og virksomhedsbeskatning
 • Kartoffelkuren
 • Skattekartoteket, Kursgevinster
 • En lang række artikler i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Revision & Regnskabsvæsen m.fl.

Sprog

Dansk, engelsk og fransk

Undervisning

Censor i skatteret ved Handelshøjskolen i København
Ekstern lektor i skatteret ved Handelshøjskolen i København 2000-2003
Kurser i erhvervsskatteret, foredrag og debatoplæg

Hovedkompetencer

Artikler af Gitte Skouby

Nyt lovforslag om dansk skattepligt

20/03 2018 af advokat Marianne Sigetty og advokat Gitte Skouby

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales...

Kunstnernes beskatning

24/03 2017 af advokat Gitte Skouby

Den opdaterede digitale 2017 version af Skattevejledningen

Bedre muligheder for at optage et lån i sit selskab – Men husk at tage skatten i ed!

14/12 2016 af advokat Gitte Skouby

Det er blevet lettere lovligt at låne penge i sit selskab. Men selv om et lån til en aktionær eller anpartshaver er lovligt optaget, er det normalt...

Standard rejsefradrag til honorarmodtager

8/06 2015 af advokat Gitte Skouby

Landsskatteretten gav i modsætning til SKAT en billedkunstner ret til standardfradrag for rejseudgifter. Sagen drejede sig om den gruppe personer, som...

Skattekontrol – flere automatiske indberetninger mellem EU lande og globalt

11/12 2014 af advokat Gitte Skouby

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske...

Julegaver fra arbejdsgiver til værdi af højst 800 kr. er altid skattefri

1/12 2014 af advokat Gitte Skouby

Virksomhedsordning – indgreb mod privat gæld under virksomhedsbeskatning

30/06 2014 af advokat Gitte Skouby

Skatteministeren har d. 11. juni 2014 fremsat et lovforslag, der vil ramme personer, der anvender virksomhedsordningen, og som har enten en negativ...

Verdenskendt violinist vinder over SKAT

26/05 2014 af advokat Gitte Skouby

SKATs forsøg på at løbe fra et bindende ligningssvar og stramme praksis for dansk skattepligt blev blankt afvist af Landsskatteretten.

Ny momspraksis

20/03 2014 af advokat Gitte Skouby

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at...

Skat og godtgørelser efter ligebehandlingsloven

30/01 2014 af advokat Gitte Skouby

En arbejdsgivers betaling af godtgørelse efter ligebehandlingsloven er ikke en driftsomkostning. Arbejdsgiver har derfor ikke skattefradrag for...