Hans Henrik Skjødt

Advokat Hans Henrik Skjødt

Mail: hhs@remove-this.homannlaw.dk

Møderet for Højesteret
Født 1952
Kompagnon i Advokatfirmaet Collin I/S CVR. nr. 57477628

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1977. University of Edinburgh (European Young Lawyers Course) 1984

Erhvervsforløb

Hjejle, Gersted & Mogensen 1977-1983, Oppenhejm og Prangen 1984-1985, Olaf Eskildsen 1985-1989, Reumert & Partnere (nu Kromann Reumert) 1990-1998, Advokaterne Amagertorv 11/Homann (navneændring 2007) fra 1998

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater
Københavns Advokatforening
Foreningen Højesteretsskranken
Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse og AIPPI
Dansk selskab for Ophavsret
Bestyrelsesadvokater
Dansk Skattevidenskabelig Forening og IFA

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i en række erhvervsdrivende selskaber

Sprog

Dansk og engelsk

Hovedkompetencer

Artikler af Hans Henrik Skjødt

Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige ændringer

29/06 2018 af advokat Hans Henrik Skjødt

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og Lov om erhvervsdrivende fonde. Læs her,...

Fremtidsfuldmagt

6/09 2017 af advokat Hans Henrik Skjødt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske...

Krænkelse af BMW's design- og varemærkerettigheder

11/03 2015 af advokat Hans Henrik Skjødt

Højesteret har den 10. marts 2015 afsagt en vigtig dom i en sag om salg og markedsføring af bilfælge, hvoraf tre fælge var EF-designbeskyttede, mens...

Immaterialret

13/08 2014 af Advokat Hans Henrik Skjødt

Artiklen indeholder en oversigt vedrørenderettigheder i forbindelse med patenter, brugsmodelregistreringer, design og varemærker samt rettigheder i...

Forbud mod markedsføring af designklassikere i Danmark via Internettet

22/05 2014 af advokat Hans Henrik Skjødt

Sø- og Handelsretten har den 20. maj 2014 afsagt en principiel dom i en sag anlagt af Fritz Hansen A/S og en række medsagsøgere mod Nlini Interiors...

Enhedspatent og den fælles Patentdomstol

24/04 2014 af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk Patentdomstol har været meget længe undervejs, mere end 30 år. I 2012 blev der opnået politisk...

En vigtig dom om knowhow - Niro A/S mod Arne Sloth Jensen og EnerDry ApS

6/01 2012 af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervshemmeligheder beskyttes navnlig af markedsføringslovens § 19, som fastslår, at erhvervshemmeligheder ikke ubeføjet må benyttes. En vigtig sag...