Jesper Seeger Perregaard

Advokat Jesper Seeger Perregaard

E-mail: jsp@remove-this.homannlaw.dk
Mobil: 20 41 33 88
CVR. nr.: 28 20 06 41

Profil

Advokat Jesper Perregaard arbejder primært med rets- og voldgiftssager. Han har ført mere end 1.000 retssager ved Danmarks Domstole, ligesom han har erfaring med procedure ved EF-Domstolen. 

Advokat Jesper Perregaard har møderet for Højesteret.

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1991.

Erhvervsforløb

Kammeradvokaten 1991-1996, Lett Advokatfirma 1996-2004, Jonquières & Jensen Advokater 2005-2007, Danders & More I/S 2007-2009, Østre Landsret (konstitueret landsdommer) 2008-2009, Homann fra december 2009.

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet, AIDA, FEF, Faggruppen for Erstatnings- og Forsikringsret, Forsikringsforeningen og Foreningen af Procedureadvokater.

Tillidshverv

  • Medlem af Patientskadeankenævnet (2011 – 2014) og medlem af Ankenævnet for Patienterstatning (2016 - ). 
  • Beskikket censor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet (2014 - ). 
  • Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Procedureadvokater (2013 -).

Sprog

Dansk og engelsk

Udgivelser

Forfatter til flere artikler om erstatnings- og forsikringsretlige forhold, herunder artikel til Ugeskrift for Retsvæsen (trykt i UfR2007B.189) om nyere retspraksis vedr. EAL (Erstatningsansvarsloven).

Hovedkompetencer

Artikler af Jesper Perregaard

Om krav mod Husejernes Forsikring (Gable Insurance)

3/02 2017 af advokat Jesper Perregaard

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det...

Sådan får du erstatning efter stormflod

27/01 2017 af advokat Jesper Perregaard

Mange har de seneste år oplevet at få skader efter oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af hvor tit der sker stormflod i Danmark og...

Hundeloven – ansvar og lovpligtig forsikringsdækning

2/05 2016 af advokat Jesper Perregaard

Retten i Kolding har afsagt en interessant dom om ansvar og lovpligtig forsikringsdækning, hvor frivillig (skadelidte) havde påtaget sig at passe...

Forsikringssvindel

8/02 2016 af advokat Jesper Perregaard

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de...

Nye fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring.

11/11 2015 af advokat Jesper Perregaard

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at...

Aktuelt dækker retshjælpsforsikringen – sandsynligvis – ikke omkostningerne i forbuds- og påbudssager

10/11 2015 af advokat Jesper Perregaard

Den primære dækning i henhold til de almindeligt gældende retshjælpsforsikringsbetingelser, kan kort beskrives som rimelige sagsomkostninger forbundet...

Når der er tvist om at være nærmeste pårørende til afdøde i forbindelse med udbetaling af forsikringsydelser mv.

25/08 2015 af advokat Jesper Perregaard

Mange har tegnet pensions- og forsikringsydelser, der ved død tilfalder afdødes ”nærmeste pårørende”, men der er ikke altid klart, hvem der konkret er...

Skolernes iPads, computere og lign. er skolernes eget ansvar

8/06 2015 af advokat Jesper Seeger Perregaard

Mange skoler udlåner iPads mv. til skoleeleverne til undervisningsbrug. Med en ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring er det indgående belyst, hvad...

Hvor skal barnet have bopæl ?

6/09 2011 af advokat Jesper Perregaard, Homann Advokater

Bemærkninger til forældreansvarslovens § 17, jf. § 4 og U2011.257H.

Vintervejr & erstatning

18/01 2011 af advokat Jesper Perregaard

Både det aktuelle vintervejr (vinteren 2010/2011) og sidste års vinter har medført mange skader f.eks. i form af færdselsuheld, personskader ved fald...