Nicolai Platzer Funder

Advokat Nicolai Platzer Funder

Mail: npf@remove-this.homannlaw.dk

Møderet for Højesteret
Født 1973
CVR. nr. 36 00 27 43

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 2000
Studier i EU- og international ret ved Universiteit van Amsterdam 1999
Løbende efteruddannelse i bl.a. selskabsret, miljøret, lejeret og fast ejendom

Erhvervsforløb

AdvokatHuset Nordsjælland fra 2000-2005
Brix Jensen Havemann fra 2005-2006
Brandt & Lauritzen fra 2006-2009
Homann fra 2009-

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater
Dansk Forening for Selskabsret
Danske Miljøadvokater
Københavns Advokatforening

Undervisning

Nicolai Platzer Funder er ekstern Lektor i Civilprocesret på Københavns Universitet.

Sprog

Dansk, engelsk og tysk (fransk)

Hovedkompetencer

Artikler af Nicolai P. Funder

Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

31/10 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 26. oktober 2017 offentliggjorde regeringen deres nye retningslinjer om boliglån i husstande med høj gæld, som træder i kraft den 1. januar 2018.

Ny planlov medfører ændringer i Plansystem.dk

30/06 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. juni 2017 vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den ventede ændring af Planloven,...

Bøde- og fængselsstraf for overtrædelse af lokalplan

30/05 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I en artikel bragt i dagbladet BT den 23. maj 2017 under overskriften "Mine naboer har hugget 7 år af mit liv” omtales en sag om overtrædelse af en...

Revision af Fingerplanen sat i gang – forslag i høring

5/04 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I april 2016 blev der taget hul på fornyelse af Fingerplanen, der siden 1947 har været den overordnede ramme, som den fysiske planlægning og udvikling...

Nye våben i kampen mod rockerborge

31/03 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Det har i snart mange år været et hovedbrud for teoretikere såvel som praktikere hvordan man rent juridisk kan komme etablering af såkaldte...

Natur- og Miljøklagenævnet bliver til Planklagenævnet

13/02 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ved lov 1658/2016 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen fredag den 10. februar 2017 Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand....

Forslag til ny revideret planlov fremlagt i høring

11/10 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Regeringen, Socialdemokraterne, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en omfattende aftale om revision af planloven.

Billige lånemuligheder til innovationsvirksomheder

16/09 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Danmarks Eksportkredit (EKF) har underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Aftalen betyder, at EKF fremover kan kautionere for...

Om myndighedspassivitet og bevisbyrde ved håndhævelse af naturbeskyttelseslovens § 3

30/06 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Vestre Landsret traf den 31. marts 2016 afgørelse i en ankesag angående en lodsejers overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, idet et vandhul...

Større adgang til opdeling af ejerlejligheder på vej

13/05 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Troels Lund Poulsen nedsætter nu et udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende” meddeler Erhvervs- og vækstministeriet i en...