Niels Anker Rasmussen

Advokat Niels Anker Rasmussen

E-mail: nr@remove-this.homannlaw.dk

Advokat med møderet for Højesteret
CVR. nr.: 15 58 66 99

Uddannelse

 • Cand. jur. fra Københavns Universitet 1982
 • Efteruddannet i henhold til Advokatrådets efteruddannelsesprogram indenfor blandt andet selskabsret, familieret og strafferet

Erhvervsforløb

Selvstændig advokatforretning siden 1987

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • Foreningen af beneficerede advokater i København

Sprog

Dansk og Engelsk

Tillidshverv

 • Bestyrelsesformand i flere erhvervsdrivende selskaber
 • Beneficeret forsvarer ved Østre Landsret, Københavns Byret og Retten på Frederiksberg.

Hovedkompetencer

 • Strafferet, herunder sager om økonomisk kriminalitet
 • Erhvervsret, selskabsret, rådgivning af mindre virksomheder
 • Retssager
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Familieret