Poul Helmuth Petersen

Advokat Poul Helmuth Petersen

E-mail: php@remove-this.homannlaw.dk

Møderet for Højesteret
Født 1951
CVR. nr. 35 99 39 67

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 1979

Erhvervsforløb

Politifuldmægtig 1979-80, dommerfuldmægtig 1981-1982, flere private ansættelser 1982-1987, Collin, Rørdam & Co. 1987-1994, Advokaterne Amagertorv 11/Homann (navneændring 2007) fra 1994

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater
Københavns Advokatforening
Juridisk Forening
Landsforeningen af beneficerede advokater

Tillidshverv

Beneficeret advokat i København siden 1995, Formand for Politiklagenævnet for København, Frederiksberg og Tårnby 2002-2010

Sprog

Dansk, engelsk og tysk

Undervisning

Civil- og strafferet Politiskolen 1980-84, Erhvervsret Handelshøjskolen fra 1981-2001

Hovedkompetencer