Advokat Poul Helmuth Petersen

Advokat Poul Helmuth Petersen

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Født 1951
CVR. nr. 35 99 39 67

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: php@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/poul-helmuth-petersen/

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1979

Erhvervsforløb

 • Politifuldmægtig 1979-80
 • Dommerfuldmægtig 1981-1982
 • Flere private ansættelser 1982-1987
 • Collin, Rørdam & Co. 1987-1994
 • Advokaterne Amagertorv 11/Homann (navneændring 2007) fra 1994

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Københavns Advokatforening
 • Juridisk Forening
 • Landsforeningen af beneficerede advokater

Tillidshverv

 • Beneficeret advokat i København siden 1995
 • Formand for Politiklagenævnet for København, Frederiksberg og Tårnby 2002-2010

Sprog

 • Dansk, engelsk og tysk

Undervisning

 • Civil- og strafferet Politiskolen 1980-84
 • Erhvervsret Handelshøjskolen fra 1981-2001