Homann Advokater
 

HOMANN Advokater nyhedsbrev april 2018 

 

Velkommen til Homann Advokaters andet nyhedsbrev i 2018 med artikler, som er bragt på vores hjemmeside i årets første kvartal.

Der er bragt artikler indenfor 5 af HOMANN Advokaters specialeområder, hvilket vidner om den mangfoldighed, som kontoret favner over.

Hvis læsningen af artiklerne giver anledning til uddybende spørgsmål, står de enkelte forfattere til rådighed for at afklarende drøftelse.

God læselyst.

 

Databeskyttelse

Klar til den nye Persondatalovgivning?

22-2-2018 af advokat Thomas Torré Christiansen.

Den 25. maj 2018 træder den nye Databeskyttelseslov (og EU’s Persondataforordning) i kraft. Reglerne har store konsekvenser for alle virksomheder, der behandler data. Læs her om de væsentligste ændringer.

Læs hele artiklen

Erstatning og forsikring

Letbaner – ansvar og forsikring

7-2-2018 af advokat Jesper S. Perregaard

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer – uundgåeligt – med tiden flere til.

Læs hele artiklen

Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelslejligheder

Skelforretninger – og hvordan omkostningerne fordeles mv.

31-1-2018 af advokat Jesper Perregaard.

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter reglerne i udstykningsloven få fastlagt skellets placering ved en såkaldt skelforretning.

Læs hele artiklen

Vigtige ændringer i ejerlejlighedsloven på vej

27-3-2018 af advokat Nicolai Platzer Funder.

I 2016 nedsatte regeringen et udvalg for at vurdere muligheder og konsekvenser ved en modernisering af ejerlejlighedsloven. Erhvervsministeriet har den 21. marts 2018 offentliggjort et katalog over de mulige ændringer, udvalgsarbejdet kan give anledning til.

Læs hele artiklen

Selskabsret

Har vagtlæger deres eget selvstændige behandlingssted?

5-1-2018 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Artiklen belyser den højaktuelle debat om, hvorvidt vagtlæger selv skal betale gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af registrering samt det risikobaserede tilsyn.

Læs hele artiklen

Hvad betyder Brexit for danske virksomheder – og hvordan forbereder man sig på det?

9-1-2018 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Brexit er en proces, der forventes at føre til, at Storbritannien og måske også Gibraltar træder ud af EU i 2019 eller senere. Baggrunden er folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab den 23. juni 2016, hvor et smalt flertal stemte for at forlade EU.

Læs hele artiklen

Skatteforhold

Nyt lovforslag om dansk skattepligt

20-3-2018 af advokat Marianne Sigetty og advokat Gitte Skouby

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales hovedpunkterne i forslaget.

Læs hele artiklen

 
  Homann Advokater
Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 01
Fax: +45 33 14 19 33
E-mail: 11@homannlaw.dk
 
 
Afmeld nyhedsbrev