Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat

Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat er under administrativ omlægning.

Det betyder, at administrationen af legatet pr. 1. januar 2017 overgår til Danish Society for Education and Business (DSEB). Det betyder endvidere, at der indtil bestyrelsen måtte beslutte andet kun vil ske udlodning hvert andet år. Konkret betyder det, at der ikke vil ske udlodning i 2017, men først i foråret 2018. Endvidere forventes legatet omlagt til en digital platform, således at ansøgninger fremadrettet skal indsendes elektronisk. Naermere information http://www.dseb.dk/node/120.