Arveret/dødsboer

Dødsboer, bobestyrer, testamenter og arv

31/01 2019 af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og spørgsmål, der kan vise sig i forbindelse dermed.

International arv og bobehandling

29/01 2019 af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og udfærdigelse af testamenter, der involverer udlandsdanskere/udlændinge samt hjemtagelse af dødsboaktiver i udlandet, herunder boafgift.

Kan et testamente være ugyldigt?

31/05 2017 af advokat Lars Søndergaard

Et testamente indeholder bestemmelser om, hvordan arven efter en person skal fordeles, altså hvem der skal arve.

 

En arving, der mener, at et testamente er ugyldigt, kan rejse en sag om spørgsmålet. Det er en betingelse, at den pågældende selv vil arve, hvis testamentet bliver kendt ugyldigt. Det betyder, at den pågældende skal være arving ifølge loven eller et tidligere testamente.

Når der er tvist om at være nærmeste pårørende til afdøde i forbindelse med udbetaling af forsikringsydelser mv.

25/08 2015 af advokat Jesper Perregaard

Mange har tegnet pensions- og forsikringsydelser, der ved død tilfalder afdødes ”nærmeste pårørende”, men der er ikke altid klart, hvem der konkret er afdødes nærmeste pårørende.

Ægtepagt og særeje samt pensionsrettigheder

24/09 2014 af advokat Lars Søndergaard

Et par, der er gift eller overvejer ægteskab, bør også overveje, hvilken ordning der skal gælde for deres formueforhold. Hvis ikke andet er bestemt, er der formuefællesskab. Det betyder, at parret ejer hver deres aktiver, og hver er ansvarlig for sin gæld.

Testamente

11/08 2014 af advokat Lars Søndergaard

Mange mennesker overvejer at få oprettet et testamente. Man kan i den forbindelse overveje, om det er relevant. Det behøver det ikke at være. Hvis man ikke forventer at efterlade sig ret meget, er det ikke så nødvendigt med et testamente, og det er det heller ikke, hvis man ønsker, at arven fordeles efter arvelovens regler og ikke bliver arvingens særeje.

Fritagelse for at betale indkomstskat i dødsboer

17/02 2014 af advokat Lars Søndergaard

Dødsboer, der behandles i Danmark er indkomstskattepligtige. I dødsboskattelovens § 6 er der en generel fritagelse for at betale indkomstskat for boet, hvis boets aktiver og dets nettoformue ikke overstiger visse grænser, der for indkomståret 2014 er kr. 2.641.900.

Arveloven fra 2008

21/12 2011 af advokat Bent-Ove Feldung

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev Arveloven ændret og tvangsarven andrager herefter for både livsarvinger og ægtefælle ¼.