Diverse

Zoneterapiuddannelse solgt via internettet var ikke omfattet af fortrydelsesretten

9/10 2015 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Når man sælger varer eller tjenesteydelser til forbrugere uden der er et fysisk møde mellem virksomheden og forbrugeren (fjernsalg), så gælder der som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens § 19.

Sådan sælger du et hus med skimmelsvamp

10/12 2014 af Anne-Mette Bache Jensen (boligsiden.dk)

Skimmelsvamp er ikke bare købers værste mareridt. Det er også sælgers. Læs advokat Marie-Louise Pinds råd til boligsiden.dk's læsere, hvad du kan gøre, hvis du skal sælge et hus med skimmelsvamp.

Sådan undgår du at købe en bolig med skimmelsvamp

10/12 2014 af Anne-Mette Bache Jensen (boligsiden.dk)

Advokat Marie-Louise Pind bliver interviewet til boligsiden.dk og giver gode råd til køb af bolig når det kommer til skimmelsvamp.

Hvad nu – når der er skimmelsvampe i dit drømmehus

13/11 2014 af advokat Marie-Louise Pind

Skimmelsvampe i huset kan blandt andet give dig symptomer på din astma eller høfeber og gøre dig sy på andre måder med fx hovedpine og koncentrationsbesvær. Men det kan også være en økonomisk byrde, for af og til er det nødvendigt med en større renovering for at komme svampene til livs. Derfor er det godt at kende dine rettigheder, og det er endnu bedre at undgå at købe et hus med skimmel.

Hestehandel–Dyrlægefejl - Påstand om ophævelse

30/06 2014 af advokat Jens H. Elmerkjær

Sagen drejer sig om salg af en hest. Køberen havde det særlige ønske, at hestens ryg blev røntgenfotograferet i forbindelse med handelsundersøgelsen. Handelsundersøgelsen blev gennemført uden anmærkninger. Køberen fik kort tid efter handelens gennemførelse undersøgt hesten i hos en dyrlæge i Sverige, hvor man konstaterede, at der var væsentlige røntgenologiske forandringer i hestens torntappe.

Vigtige ændringer i Forbrugeraftaleloven er nu trådt i kraft

17/06 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Fredag den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Den nye lov indeholder den velkendte fortrydelsesret på 14 dage vedrørende Internethandel, ligesom den bl.a. indeholder en lang række punkter, som den handlende skal oplyse forbrugeren om før der indgås aftale om forbrugerkøb.

 

Saltholmsejerlauget herunder græsningsrettigheder / saltholmshartkorn

29/08 2013 af advokat Bent-Ove Feldung

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm.

Nye regler for voldgiftssager

17/05 2013 af Advokat Nicolai Platzer Funder

Voldgiftsinstituttet har pr. 1. maj 2013 vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Voldgift kan – særligt i erhvervslivet - være et attraktivt alternativ til almindelig domstolsbehandling. Voldgift udmærker sig primært ved at være hurtig. Og så opnås der en endelig afgørelse i første instans, da voldgiftskendelser ikke kan ankes. Endelig er voldgiftens kendelser baseret på en solid...

Hvor skal barnet have bopæl ?

6/09 2011 af advokat Jesper Perregaard, Homann Advokater

Bemærkninger til forældreansvarslovens § 17, jf. § 4 og U2011.257H.

Højesteret har skabt mere klarhed om den fælles forældremyndighed

10/03 2010 af advokat Jesper Seeger Perregaard

Der blev med reglerne i forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober 2007, indført en adgang for domstolene til at træffe afgørelse om fælles forældremyndighed også i de tilfælde, hvor der er uenighed mellem forældrene herom. Tidligere krævede fælles forældremyndighed enighed mellem parterne. De nye regler gælder uden overgangsregler for alle sager, hvori der træffes afgørelse efter den...