Immaterialret

Østre Landsret præciserer begrebet 'offentlig fremførelse' i principiel sag om musikrettigheder

2/05 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Novo Nordisk A/S mod Koda

Krænkelse af BMW's design- og varemærkerettigheder

11/03 2015 af advokat Hans Henrik Skjødt

Højesteret har den 10. marts 2015 afsagt en vigtig dom i en sag om salg og markedsføring af bilfælge, hvoraf tre fælge var EF-designbeskyttede, mens en fjerde fælg var beskyttet mod produktefterligning i medfør af markedsføringslovens § 1. Sagen omhandlede desuden misbrug af BMW’s varemærkerettigheder.

Tillid, aftaler og brud mellem kunstnere og gallerier

22/10 2014 af advokat Alice Folker Bruun

Relationer i kunstens verden bygger som udgangspunkt på tillid og indgående kendskab til hinandens evner og muligheder. Ofte indgås der ingen skriftlige aftaler, og det er i de fleste tilfælde uproblematisk.

Immaterialret

13/08 2014 af Advokat Hans Henrik Skjødt

Artiklen indeholder en oversigt vedrørenderettigheder i forbindelse med patenter, brugsmodelregistreringer, design og varemærker samt rettigheder i forbindelse med ophavsret og markedsføringsret.

Kunst og forventninger – i et juridisk perspektiv

26/05 2014 af advokat Alice Folker Bruun

Hvad er kunst, hvad er god kunst og hvad er dårlig kunst? Temaet er behandlet udførligt og berøres ofte i kunsthistorisk sammenhæng. For denne artikel er det dog blot en indledning for at perspektivere de vanskeligheder, som juraen møder ved bedømmelsen af, om et bestilt værk opfylder bestilleren og kunstnerens aftale. Kan domstolene vurdere, om et kunstværk er mangelfuldt?

Forbud mod markedsføring af designklassikere i Danmark via Internettet

22/05 2014 af advokat Hans Henrik Skjødt

Sø- og Handelsretten har den 20. maj 2014 afsagt en principiel dom i en sag anlagt af Fritz Hansen A/S og en række medsagsøgere mod Nlini Interiors Ltd., angående sidstnævntes salg fra England til kunder i Danmark af kopier af danske designklassikere i form af møbler og belysning.

Enhedspatent og den fælles Patentdomstol

24/04 2014 af advokat Hans Henrik Skjødt

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk Patentdomstol har været meget længe undervejs, mere end 30 år. I 2012 blev der opnået politisk enighed mellem 25 af de 27 EU lande om etablering af en fælles europæisk Patentdomstol og et såkaldt Enhedspatent. Patentet kaldes Enhedspatentet – og ikke EU patentet, da to EU lande ikke ønskede at deltage i den politiske aftale.

En vigtig dom om knowhow - Niro A/S mod Arne Sloth Jensen og EnerDry ApS

6/01 2012 af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervshemmeligheder beskyttes navnlig af markedsføringslovens § 19, som fastslår, at erhvervshemmeligheder ikke ubeføjet må benyttes. En vigtig sag om denne problemstilling findes gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2006