Homann Advokater
 

HOMANN Advokater nyhedsbrev juli 2017 

 

Velkommen til Homann Advokaters nyhedsbrev Juli 2017 med artikler og nyheder, som er bragt på vores hjemmeside i april, maj og juni måned 2017.

Vi håber, at artiklerne og nyhederne vækker interesse og står naturligvis til rådighed for en uforpligtende, dybere drøftelse af det enkelte sagsområde over telefonen.

God læselyst.

 

Arveret/dødsboer

Kan et testamente være ugyldigt?

31-05-2017 af advokat Lars Søndergaard

Et testamente indeholder bestemmelser om, hvordan arven efter en person skal fordeles, altså hvem der skal arve.

En arving, der mener, at et testamente er ugyldigt, kan rejse en sag om spørgsmålet. Det er en betingelse, at den pågældende selv vil arve, hvis testamentet bliver kendt ugyldigt. Det betyder, at den pågældende skal være arving ifølge loven eller et tidligere testamente.

Læs hele artiklen

Familieret

Ankebegrænsning har sine grænser i forældreansvarssager

16-05-2017 af advokat Hans Mogensen.

I 2014 blev der indført en ankebegrænsningsregel, hvorefter landsretten kan beslutte at afvise at behandle en byretsdom, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten end i byretten, og hvis sagen ikke er principiel eller der ikke i øvrigt er særlige grunde, der taler for at sagen skal behandles af landsretten.

Læs hele artiklen

Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelsboligforeninger

Praktiske regler for bestyrelsesmedlemmer i foreninger

28-04-2017 af advokat Bent-Ove Feldung

En vejledning om, hvad arbejdet som formand/bestyrelsesmedlem indebærer i foreninger

Læs hele artiklen

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

22-05-2017 af advokat Bent-Ove Feldung.

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Læs hele artiklen

Generelle regler for en andelshavers salg af sin andelslejlighed

23-05-2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte foreninger kan være forskellige fremgangsmåder for ekspeditionerne, hvorfor det er vigtigt, at der rettes henvendelse til ejendomsadministratoren og/eller bestyrelsen.

Læs hele artiklen

Foreningers byggesager - ti hurtige råd

08-06-2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd til, hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager.

Læs hele artiklen

Insolvensret

Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

13-06-2017 af advokat Gunvor S. Happe

Relevant artikel for kreditorer i konkursboer

Læs hele artiklen

Lejeret

Erhvervslejeaftaler

28-04-2017 af advokat Bent-Ove Feldung.

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Læs hele artiklen

Plan– og miljøret

Bøde- og fængselsstraf for overtrædelse af lokalplan

30-05-2017 af advokat Nicolai Platzer Funder.

I en artikel bragt i dagbladet BT den 23. maj 2017 under overskriften "Mine naboer har hugget 7 år af mit liv” omtales en sag om overtrædelse af en lokalplan, som nu har med-ført at grundejeren ”G” nu skal 14 dage i fængsel.

Læs hele artiklen

Ny planlov medfører ændringer i Plansystem.dk

30-06-2017 af advokat Nicolai Platzer Funder.

Den 1. juni 2017 vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den ventede ændring af Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (LOV nr. 668 af 08/06/2017). Loven trådte i kraft den 15. juni 2017.

Læs hele artiklen

Selskabsret

Endnu et register

28-04-2017 af advokat Kim Utzon Jybæk.

Alle selskaber skal inden 1. december 2017 registrere selskabets reele ejere, gør man ikke det, tvangsopløses selskabet.

Læs hele artiklen

 
  Homann Advokater
Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 01
Fax: +45 33 14 19 33
E-mail: 11@homannlaw.dk
 
 
Afmeld nyhedsbrev