Homann Advokater
 

HOMANN Advokater nyhedsbrev Juli 2018 

 

Velkommen til Homann Advokaters tredje nyhedsbrev i 2018 med artikler, som er bragt på vores hjemmeside i årets andet kvartal.

Der er bragt artikler indenfor områderne databeskyttelse, naboret/planret/miljøret og selskabsret. Tre af HOMANN Advokaters specialeområder, som vores specialister meget gerne rådgiver nærmere om.

Den 1. maj 2018 fejrede HOMANN Advokater et særligt jubilæum. Dette var nemlig 60-års dagen for etablering af det første advokatfirma med en Homann som navnepartner, hvilket i dag har ført til en virksomhed med 25 advokater og dertil juridisk og administrativt personale beliggende i centrum af København tæt på Folketing, Landsret og Højesteret.

Vi kalder os gerne er "full service" advokatfirma, fordi vi med vore mange specialistadvokater rent faktisk yder konkret rådgivning indenfor samtlige almindeligt forekommende retsområder, man normalt vil kontakte en advokat for bistand om. Og ender det i en retssag, kan mange af os endda selv repræsentere klienten helt frem til sagens afgørelse Højesteret. Det er vi stolte af.

God læselyst.

 

Databeskyttelse

Databeskyttelse/elektronisk kommunikation til foreningsmedlemmer m.v.

19-6-2018 af advokat Bent-Ove Feldung.

Artiklen gennemgår reglerne om databeskyttelse for andels- og ejerforeninger, jf. Databeskyttelsesforordningen også kaldet GDPR., samt muligheden for elektronisk kommunikation.

Læs hele artiklen

Plan og miljøret

Den naboretlige tålegrænse

28-6-2018 af advokat Nikolai Platzer Funder.

I medierne har der i den senere tid været omtalt nogle celebre sager om kendte eller velhavende mennesker, som fører ”nabokrig” mod hinanden. Artiklen giver et indblik i, hvornår man skal sige ”stop” og kan kræve naboens udskejelser standset eller reduceret.

Læs hele artiklen

Selskabsret

Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige ændringer

29-6-2018 af advokat Hans Henrik Skjødt.

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og Lov om erhvervsdrivende fonde. Læs her, hvad hovedpunkterne i lovændringen går ud på.

Læs hele artiklen

 
  Homann Advokater
Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 01
Fax: +45 33 14 19 33
E-mail: 11@homannlaw.dk
 
 
Afmeld nyhedsbrev