Homann Advokater
 

HOMANN Advokater nyhedsbrev oktober 2017 

 

Velkommen til Homann Advokaters nyhedsbrev oktober 2017 med et udvalg af artikler og nyheder, som er bragt på vores hjemmeside i 3. kvartal af 2017.

Vi håber, at artiklerne og nyhederne vækker interesse og står naturligvis til rådighed for en uforpligtende, dybere drøftelse af det enkelte sagsområde over telefonen.

God læselyst.

 

Arveret/dødsboer

International arv og bobehandling

27-09-2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og udfærdigelse af testamenter, der involverer udlandsdanskere/udlændinge samt hjemtagelse af dødsboaktiver i udlandet, herunder boafgift.

Læs hele artiklen

Oversigtsartikel: Sådan behandles et dødsbo

24-07-2017 af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og spørgsmål, der kan vise sig i forbindelse dermed.

Læs hele artiklen

Familieret

Fremtidsfuldmagt

06-09-2017 af advokat Hans Henrik Skjødt.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

Læs hele artiklen

Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelsboligforeninger

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

17-08-2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan være til nytte for de medlemmer, som gerne vil have et forslag vedtaget på en generalforsamling.

Læs hele artiklen

Fremleje i andelsboligforeninger / Airbnb

08-08-2017 af advokat Bent-Ove Feldung.

Husk, at der sædvanligvis i andelsboligforeningers vedtægter er strenge regler for fremleje. Dette hænger sammen med, at der i alle andelsboligforeningsvedtægter i en af de første bestemmelser er en bopælspligt.

Læs hele artiklen

Menneskerettigheder

Handicapdiskrimination i forbindelse med afslag på ansøgning om dansk statsborgerskab

02-10-2017 af advokat Bjørn Dilou Jacobsen.

En dansk domstol har for første gang fundet, at der var tale om diskrimination på grund af handicap i forbindelse med et afslag på ansøgning om dansk indfødsret. Dette skete ved Købehavns Byrets afgørelse d. 25. september 2017..

Læs hele artiklen

 
 
 
  Homann Advokater
Amagertorv 11
DK-1160 København K
Tlf.: +45 33 15 01 01
Fax: +45 33 14 19 33
E-mail: 11@homannlaw.dk
 
 
Afmeld nyhedsbrev