Etik

En advokat skal altid bevare sin fuldstændige uafhængighed under udøvelse af sin advokatvirksomhed, såvel i forholdet til sin klient som i forholdet til andre.

En advokats arbejde er reguleret af blandt andet regler i retsplejeloven, der stiller krav til advokatens faglige og professionelle standard. Derudover gælder et sæt etiske spilleregler, som alle advokater er underkastet; nemlig de advokatetiske regler, som er vedtaget af Advokatrådet.

Advokatrådet fører tilsyn til overholdelsen af reglerne.

Disse almindelige principper og etiske regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.