Forsikringsforhold

Samtlige advokater og advokatfirmaer er ansvarsforsikret i Tryg under policenummer 674 1.491 og der er stillet de af Advokatsamfundet krævede garantier og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Der er en basisdækning, som kan oplyses på anfordring fra klienter, og individuelle advokater, der arbejder med forhold, der angår større sagsgenstande og dermed større ansvar, har tegnet supplerende forsikringsdækning, hvis størrelse også kan oplyses på anfordring. Kontorets autoriserede bobestyrer har tegnet en særlig ansvarsforsikring og kautionsforsikring. Også her oplyses dækningsbeløb på anfordring.