A/B Brødhusene

Ejendommen er opført i 1900 og består af 62 lejligheder, hvoraf 14 lejemål benyttes til erhvervsformål.

Ejendommen er beliggende på Ryesgade 27, 27 A-B/Blegdamsvej 34-40, 2200 København N.

Andelsboligforeningens daglige drift varetages af en bestyrelse, som refererer til den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og revisor m.m., ligesom medlemmerne træffer beslutning om forhold, som er af principiel og væsentlig betydning for medlemmerne.

Foreningen har følgende kontaktinformationer:

Administrator: Advokat Bent-Ove Feldung
Daglig administrator: Susanne Albrechtsen, susa@remove-this.homannlaw.dk

Ekstra information

Du skal være logget ind for at kunne tilgå foreningens vedtægter, referater og regnskaber. Gå til log ind.

Adgang til foreningens hjemmeside fås ved henvendelse til administrationen.