A/B Vingården, Molbechsvej 1 m.fl.

Ejendommen er opført i 1918 og består af 40 lejligheder og 1 erhvervslejemål.

Ejendommen er beliggende på Molbechsvej 1, Lyshøjgårdsvej 27-31, Valby.

Andelsboligforeningens daglige drift varetages af en bestyrelse, som refererer til den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og revisor m.m., ligesom medlemmerne træffer beslutning om forhold, som er af principiel og væsentlig betydning for medlemmerne.

Foreningen har følgende kontaktinformationer:

Administrator: Advokat Bent-Ove Feldung
Daglig administrator: Anette Borge
ab@remove-this.homannlaw.dk

Ekstra information

Du skal være logget ind for at kunne tilgå foreningens vedtægter, referater og regnskaber. Gå til log ind.

Adgang til foreningens hjemmeside fås ved henvendelse til administrationen.