E/F Dybensgade 21 / Admiralgade 23

Ejendommen er opført i 1800 og består af 10 ejerlejligheder.

Ejendommen er beliggende på Dybensgade 21/Admiralgade 23, København K

Ejerforeningens daglige drift varetages af en bestyrelse, som refererer til den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og revisor m.m., ligesom medlemmerne træffer beslutning om forhold, som er af principiel og væsentlig betydning for medlemmerne.

Foreningen har følgende kontaktinformationer:

Administrator: Advokat Bent-Ove Feldung
Daglig administrator: Anette Borge
E-mail: ab@remove-this.homannlaw.dk

Ekstra information

Du skal være logget ind for at kunne tilgå foreningens vedtægter, referater og regnskaber. Gå til log ind.

Adgang til foreningens hjemmeside fås ved henvendelse til administrationen.