Familieret

Familieret er en samlebetegnelse for en række sagen der alle udspringer af familieforhold.

Det kan være det økonomiske forhold mellem ægtefæller eller samlevende, separation og skilsmisse, deling af fællesbo, sager om forældremyndighed og samvær mv.

Det er som i alle andre sammenhænge godt at være forberedt. Skal man giftes, købe hus sammen med sin kæreste eller overvejer man skilsmisse, er det en god idé at søge rådgivning inden man tager sin beslutning.

Rådgivning kan fås hos advokater, men en række offentlige institutioner som Familiestyrelsen, Københavns Overpræsidium, statsamterne mv. har også hjemmesider med en del vejledninger om hvordan man skal forholde sig. Man skal dog være varsom med at tage beslutninger uden at have drøftet problemerne med en professionel.

Familieretlige emner kontoret beskæftiger sig med:

  • Indgåelse af ægteskab / registreret partnerskab
  • Ægtepagter / Testamenter / Børnetestamenter
  • Ægteskabssager / Deling af fællesboer
  • Forældremyndighedssager
  • Samværssager
  • Anbringelse af børn uden for hjemmet  (Tvangsfjernelsessager)
  • Dødsboer - arveret
  • Samejeoverenskomster

Artikler indenfor området

Fremtidsfuldmagt

6/09 2017 af advokat Hans Henrik Skjødt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske...

Ankebegrænsning har sine grænser i forældreansvarssager

16/05 2017 af advokat Hans Mogensen

I 2014 blev der indført en ankebegrænsningsregel, hvorefter landsretten kan beslutte at afvise at behandle en byretsdom, hvis der ikke er udsigt til,...